Miksi nikotiinittomuuden edistäminen on tärkeää?

Tupakointi on suurin yksittäinen terveysriski ja sen arvioidaan aiheuttavan peräti 4500 kuolemaa vuosittain. Sen arvioidut suorat ja epäsuorat kustannukset yhteiskunnalle ovat noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi tupakointi aiheuttaa väestöryhmien välisiä terveyseroja, sillä se on yleisempää vähemmän koulutettujen keskuudessa.

Kuvassa nuoria ulkona.

Suomessa tupakkalakiin on asetettu tavoite savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta, jolla tarkoitetaan sitä, että vuonna 2030 alle viisi prosenttia väestöstä käyttää nikotiinivalmisteita. Jotta tavoite saavutetaan, tulee keskittyä sekä nikotiinituotteiden lopettamisen tukeen että aloittamisen ehkäisyyn eri kohderyhmillä.

Vaikka tupakointi on vähentynyt sekä tupakkapoliittisten toimenpiteiden, väestön tiedon lisääntymisen, että asenteiden muuttumisen takia, tavoitetta nikotiinittomasta Suomesta haastavat markkinoille tulleet uudet nikotiinituotteet, kuten sähkösavukkeet ja nikotiinipussit. Uusia tuotteita markkinoidaan tupakoinnin lopettamisen apuvälineinä sekä vähemmän haitallisina tuotteina. Markkinointi on keskittynyt vahvasti mielikuvien luomiseen haitattomina, hyvänmakuisina ja -tuoksuisina tuotteina. Tutkimusten mukaan uusia nikotiinituotteita markkinoidaan erityisesti nuorille kohderyhmille sosiaalisen median kautta sekä elokuvien, sarjojen ja musiikkivideoiden sisällöissä.

Uudet nikotiinituotteet eivät ole tulleet korvaamaan tupakointia, vaan ne ovat lisäys nikotiinituote valikoimaan. Erilaisia nikotiinituotteita käytetään usein rinnakkain ja erityisesti nuoret käyttävät sitä nikotiinituotetta, mitä kulloinkin on saatavilla. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että aiempi sähkösavukkeiden käyttö on ollut yhteydessä myöhempään tupakointiin tai savukkeiden ja sähkösavukkeiden yhteiskäyttöön.

Nikotiini on voimakasta riippuvuutta aiheuttava aine, joten sen käytön aloittamista tulee kaikin keinoin ehkäistä. Lisäksi nikotiinin tiedetään olevan haitallista muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistölle, lisäävän kakkostyypin diabeteksen riskiä ja olevan yhteydessä syöpien ja kasvainten kehittymiseen. Nikotiini haittaa erityisesti nuoren aivojen ja hermosolujen kehittymistä ja voi haitata oppimista ja tiedonkäsittelyä.

Koska nikotiinituotteiden kokeilut ja käyttö aloitetaan usein nuorena, tulee ehkäisevä työ suunnata lapsiin ja nuoriin. Nikotiinituotteiden käytön ehkäisyä voi tehdä niin kotona, kouluissa kuin vapaa-ajan harrastustoiminnassa.

Lähteet:

THL: Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet
THL: Tupakointi vähenee mutta väestöryhmien välillä eroa
Tupakkalaki
STOP. A Global Tobacco Industry Watchdog (2022)
Sun T. et al. Vaping on TikTok: a systematic thematic analysis. Tobacco Control (2021)