Mitä ovat nikotiinipussit ja miksi niiden käyttöön voi liittyä riskejä?

Nikotiinipusseilla tarkoitetaan suussa nuuskan tapaan käytettäviä nikotiinivalmisteita, jotka eivät sisällä tupakkaa. Nikotiinipusseja valmistavat yhtiöt markkinoivat niitä avuksi tupakasta ja nuuskasta vieroitukseen. Nikotiinipussit sisältävät kuitenkin nikotiinia vaihtelevia määriä – joskus vaarallisen paljon, joten niiden käyttö saattaa ennemmin ylläpitää nikotiiniriippuvuutta, kuin auttaa siitä eroon. Nikotiini on voimakasta riippuvuutta aiheuttava aine, jolla on myös monia haitallisia vaikutuksia terveydelle.

nikotiinipusseja

Verkkokaupoissa myytävien nikotiinipussien makuvalikoima on laaja. Herkulliset maut tutkitusti madaltavat kokeilun kynnystä ja kiinnostavat lapsia ja nuoria. Nikotiinipusseja markkinoidaan runsaasti eri medioissa, erityisesti nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa.

Suomen lainsäädännön mukaan nikotiinipussit säännellään lääkelaissa nikotiinipitoisuuden perusteella joko luvallisesti markkinoilla olevaksi itsehoitolääkkeeksi tai reseptilääkkeeksi. Mikäli tuotteen nikotiinipitoisuus ei ylitä neljää milligrammaa, se luokitellaan itsehoitolääkkeeksi. Tätä korkeampia nikotiinipitoisuuksia sisältävät tuotteet ovat lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä. Lääkärien määräykset vahvoihin nikotiiniannospusseihin eivät ole lainsäädännössä tarkoitettuja lääkemääräyksiä, vaan ne hyväksytään vain apteekista toimitettaviin annospusseihin. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa lääkkeiden valvonnasta ja Tulli maahantuonnin valvonnasta.

Lopettamisen tukeen tarkoitetut nikotiinikorvaushoitotuotteet on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ja niiden käytöstä kannattaa konsultoida terveydenhuoltohenkilöstöä.

Lähteet:

Campaign for Tobacco-Free Kids. The flavor trap. How Tobacco Companies Are Luring Kids with Candy-Flavored E-Cigarettes and Cigars. (2017)
Mallock N. et al. Levels of nicotine and tobacco-specific nitrosamines in oral nicotine pouches. Tobacco Control (2022)
Tobacco Tactics. Nicotine pouches. University of Bath (2021)
Tulli