Puhutaan rahapelaamisesta

Suomessa rahapelaajista 11 % pelaa riskitasolla, tämä tarkoittaa lähes 400 000 suomalaista. Rahapelaamisesta puhuminen ja riskitason pelaamisen tunnistaminen ovat avainasemassa vakavampien rahapelihaittojen ehkäisyssä.

asiantuntija kouluttaa rahapelaamisesta
Kuva: Markku Pajunen

Mitä?

Koulutus tarjoaa ammattilaisille tietoa ja työvälineitä. Koulutuksen teemoja ovat: rahapelaaminen ilmiönä, rahapelaamisen puheeksiotto, riskitason ja ongelmallisen pelaamisen tunnistaminen, sekä lyhytneuvonta. Koulutus pohjautuu Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistoon. Pääpaino koulutuksessa on siinä, miten ehkäistä rahapelihaittoja. Koulutus voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena Teamsin välityksellä, mutta se voidaan toteuttaa myös lähiopetuksena (tällöin tilaaja korvaa kouluttajan matkakulut).

Koulutuksen kesto on noin 2-3h.

Koulutus voidaan räätälöidä tilaajan kohderyhmien ja toiveiden mukaan. Teemana voi olla esimerkiksi nuorten rahapelaaminen, ikäihmisten rahapelaaminen tai rahapelaaminen ja mielenterveys.

Miksi?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat avainasemassa rahapelihaittojen ehkäisyssä, sillä he kohtaavat työssään henkilöitä, joilla voi olla riskitason pelaamista tai ongelmia rahapelaamisen kanssa. Rahapelaamisen puheeksiottamisella ja riskitason pelaamisen tunnistamisella voidaan ehkäistä vakavampien pelihaittojen synty.

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, sote-alan opiskelijoille sekä järjestötoimijoille. Erityisesti päihde- ja mielenterveystyön tai ehkäisevän päihdetyön parissa työskenteleville.

Katso myös EHYTin avoimet rahapelikoulutukset Tapahtumakalenterista.

Lisätietoa ja tiedustelut

Vakkuri Johanna

Asiantuntija, rahapelihaittojen ehkäisy 040 724 5513
Katso henkilön esittely