Puhutaan rahapelaamisesta

Suomessa rahapelaajista 11 % pelaa riskirajoilla, tämä tarkoittaa lähes 400 000 suomalaista. Rahapelaamisesta puhuminen ja riskipelaamisen tunnistaminen ovat avainasemassa ongelmapelaamisen ehkäisyssä.

Rahapeliammattilainen pitämässä luentoa.
Kuva: Ville Räty / EHYT ry

Mitä?

Koulutus tarjoaa ammattilaisille tietoa ja työvälineitä rahapelaamisen liittyen. Koulutuksen teemoja ovat: rahapelaaminen ilmiönä, rahapelaamisen puheeksiotto, riski- ja ongelmapelaamisen tunnistaminen, ongelmapelaaminen sekä lyhytohjaus. Pääpaino koulutuksessa on rahapelihaittojen ehkäisyssä. Koulutus voidaan toteuttaa tarvittaessa myös verkkokoulutuksena esimerkiksi Teams-alustalla.

Miksi?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään henkilöitä, joilla voi olla riskikäyttäytymistä tai ongelmia rahapelaamisen kanssa. Rahapelaamisen puheeksiottamisella ja riskikäyttäytymisen tunnistamisella voidaan ehkäistä vakavien ongelmien synty.

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä järjestötoimijoille. Erityisesti mielenterveystyön tai ehkäisevän päihdetyön parissa työskenteleville.

Hinta

Koulutuksen hinta on 300 €/ryhmä + kouluttajan matkakulut (kesto n. 3h).

Lisätietoa ja tiedustelut

Teresa Tenkanen

Tenkanen Teresa

Asiantuntija 040 724 5513
Katso henkilön esittely