Menneet kampanjat

Löydät täältä menneet kampanjamme. Kampanja-aineistomme ovat vapaasti jäsenjärjestöjemme ja sidosryhmiemme hyödynnettävissä.

Puolitetaan riskit. Tuplataan toimet.

Puolitetaan riskit – tuplataan toimet

Tehokkain tapa vähentää rahapelihaittoja ja -ongelmia on ehkäistä niitä ennalta. Puolitetaan riskitason rahapelaaminen -kampanja kannustaa meitä kaikkia pohtimaan keinoja tähän.

Uusiutuva rahapelijärjestelmä – mitkä asiat ratkaisevat onnistumisen?

Miten rahapelihaittoja onnistutaan ehkäisemään ja vähentämään tällä hallituskaudella?

Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista.

Aluevaalit

Suomi on maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista. Hyvinvointialue voi omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, autetaanko ihmisiä vasta kun ongelmat syvenevät vai voitaisiinko ongelmien syntyminen ehkäistä ennalta. Ehkäisevä työ kannattaa.

Ei leikata sote-järjestöiltä!

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittäviä päihdehaittojen ehkäisijöitä. Työn rahoitus on turvattava, sillä haittojen ehkäisy on kaikkein kustannustehokkainta.