Menneet kampanjat

Löydät täältä menneet kampanjamme. Kampanja-aineistomme ovat vapaasti jäsenjärjestöjemme ja sidosryhmiemme hyödynnettävissä.

Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista.

Aluevaalit

Suomi on maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista. Hyvinvointialue voi omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, autetaanko ihmisiä vasta kun ongelmat syvenevät vai voitaisiinko ongelmien syntyminen ehkäistä ennalta. Ehkäisevä työ kannattaa.

Ei leikata sote-järjestöiltä!

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittäviä päihdehaittojen ehkäisijöitä. Työn rahoitus on turvattava, sillä haittojen ehkäisy on kaikkein kustannustehokkainta.

Lahjoita lämpöä

Lahjoita lämpöä -keräyksessä haastetaan neulomaan villasukat tai lapaset asunnottomille ja matalan kynnyksen toimipaikkojen asiakkaille.