Mitä on ehkäisevä päihdetyö? – Opas kunta- ja aluevaltuutetuille

Opas on tehty kunta- ja aluevaltuutettujen luottamustehtävän tueksi. Oppaassa kerrotaan, kuinka ehkäisevää päihdetyötä tehdään ja miten sillä vaikutetaan. Lisäksi avataan ehkäisevän päihdetyön lakiperustaa ja rakenteita kunnissa ja hyvinvointialueilla. Opas sisältää suosituksia kunnille ja hyvinvointialueille sekä hyödyllistä tietoa järjestöistä ehkäisevän päihdetyön kumppaneina.

Lataa materiaalit
Mitä on ehkäisevä päihdetyö? – Opas kunta- ja aluevaltuutetuille (pdf) ( 6,10 Mt, pdf ) Lataa