Miten alkoholihaittoja voidaan vähentää alkoholipolitiikalla?  

Alkoholipolitiikalla tarkoitetaan niitä toimia, joilla julkinen valta voi ehkäistä ja vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja.

Ihmisiä kesällä Helsingin keskustassa.

Usein sanotaan, että alkoholihaittojen vähentämisessä tulisi keskittyä vain ongelmallisesti käyttäviin ihmisiin. Pelkkään ongelmakulutukseen keskittyvä työ ei kuitenkaan ole alkoholihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen kannalta järkevää. Tutkimukset kertovat, että kun koko väestö juo vähemmän, myös suurkuluttajien määrä ja suurkuluttajien juomamäärät ovat pienempiä. On myös syytä muistaa, että iso osa haitoista on valtaväestön aiheuttamia, vaikka vakavimmat sosiaaliset- ja terveyshaitat kasautuvat alkoholia ongelmallisesti käyttäville. Haittoihin vaikutetaankin tehokkaasti nimenomaan kokonaiskulutuksen kautta. Esimerkiksi alkoholikuolemat ja alkoholin kokonaiskulutus ovat selkeässä yhteydessä toisiinsa (Kuva). 

Kuvaajassa esitetty kuolemat 1000 asukasta kohti suhteessa alkoholin kokonaiskulutukseen (100% alkoholia) / 15-vuotias asukas.

Kuva: Alkoholikuolleisuus ja alkoholin kokonaiskulutus Suomessa vuosien 1970 ja 2019 välillä. (Suomen virallinen tilasto, 2019). 

Kolme keskeistä suositusta: saatavuuden rajoittaminen, hintasäätely ja alkoholimainonnan rajoittaminen

Maailman terveysjärjestö WHO:n kolme keskeisintä suositusta alkoholihaittojen vähentämiseksi ovat saatavuuden rajoittaminen, hintasäätely ja alkoholimainonnan rajoittaminen. Etenkin alkoholin hinta vaikuttaa kulutukseen, mutta alkoholihaittoja voidaan parhaiten ehkäistä ja vähentää soveltamalla kaikkia kolmea keinoa. 

Alkoholin saatavuutta säännellään lähes kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi alkoholin ostamiseen sovelletaan ikärajaa melkein kaikkialla, missä alkoholia on sallittua myydä. Lisäksi alkoholituotteiden saatavuuteen voidaan vaikuttaa säätelemällä esimerkiksi myyntipisteiden lukumäärää, tyyppiä ja sijaintia sekä aukioloaikoja. Suomessa sovelletaan valtion alkoholin vähittäismyyntimonopolia, jonka ansiosta yli 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät alkoholijuomat myydään Alkoissa. 

Alkoholiverotuksella vaikutetaan alkoholin hintaan. Alkoholiverotuksella voidaan vähentää alkoholinkulutusta ja sen myötä alkoholihaittoja. Suomessa alkoholinkulutus ja haitat lisääntyivät merkittävästi, kun alkoholiverotusta laskettiin 2004 tarkoituksena hillitä matkustajatuontia. Vuoden 2008 jälkeen on tehty useita veronkorotuksia ja kulutus sekä haitat ovat lähteneet laskuun. Alkoholiverotus tuottaa myös tuloja valtiolle, joka viimekädessä vastaa alkoholihaittojen yhteiskunnallisista kustannuksista. 

Alkoholin markkinointia rajoittamalla voidaan vaikuttaa alkoholin kulutukseen. Tutkimusten mukaan alkoholimainonta lisää erityisesti nuorten riskiä alkoholinkäytön aloittamiseen ja humalahakuiseen juomiseen. Suomessa väkevien alkoholijuomien mainostaminen on kiellettyä ja mietojen juomien markkinointiin liittyy rajoituksia. 

Vaikuttamalla alkoholin hintaan ja saatavuuteen sekä rajoittamalla alkoholimainontaa voidaan ehkäistä alkoholihaittoja tehokkaasti. Toimia tarvitaan kuitenkin muillakin osa-alueilla, kuten liikenneturvallisuudessa ja päihdekasvatuksessa. Lisäksi tulee panostaa päihdehaittojen ehkäisyyn työelämässä sekä ongelmien varhaiseen tunnistamiseen, puheeksiottoon ja hoitoonohjaukseen.  

Lähteet: WHO, THL

Lue lisää:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Alkoholipoliittiset menetelmät: thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholipolitiikka/alkoholipoliittiset-menetelmat 

Päihdelinkki, alkoholiverotuksen muutokset: paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihteet-ja-yhteiskunta/alkoholiverotuksen-muutokset