Nuuska-agentti-malli

Nuuska-agentti-mallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta, pohtia nuuskan käytön vaikutuksia sekä ehkäistä kokeiluja ja käyttöä.

Kaksi tyttöä pyöräilee.
Kuva: Tuukka Nygård / EHYT ry

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia nuoria

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia 7.-9. -luokkalaisia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään, koulussa tai vapaa-ajalla. Havainnointi ei kohdistu yksittäisiin henkilöihin. Nuuska-agentit pitävät nuuskainfoja nuoremmille oppilaille koulutyön sisällä tai vapaa-ajalla esim. harrastustoiminnassa. Nuuska-agentilla on työvälineinään diaesitys, Totta vai tarua -kortit, Kahoot-visa ja nuuskarastiharjoitus nuorimmille oppilaille. Nuuskainfojen lisäksi nuuska-agentit voivat toteuttaa mielekästä toimintaa koulussa tai vapaa-ajalla sekä toimia vaikuttajina ja aloitteentekijöinä.

Nuuska-agentteja ohjaa koulutuksen saanut aikuinen

Nuuska-agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esim. opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu nuorten kanssa toimiva taho. Ohjaajien koulutus kestää noin 2,5 tuntia. Ohjaajan tehtävänä on koota vapaaehtoisten nuorten ryhmä, kouluttaa nuuska-agentit, sopia infotilaisuuksista ja järjestää muut yhdessä sovitut tapaamiset, mm. palautekeskustelu.

Malli on ohjaajalle helppo, koska nuoret ovat itse suunnittelijoita, tekijöitä, arvioijia ja vaikuttajia. Nuoret saavat toiminnastaan digitaalisen osaamismerkin, jonka voi liittää esim. kesätyöhakemukseen tai ansioluetteloon. Ohjaaja saa EHYT ry:ltä tukea mallin toteuttamiseen.

Oletko kiinnostunut toimimaan nuuska-agenttien ohjaajana?

Tilaa koulutus tai kysy lisää: sari.anjala (at) ehyt.fi.

Hinnat

1.1.2021 lähtien. Hinnat sisältävät matkakulut ja alv. on 0%.

Nuuska-agentti-ohjaajakoulutus (livetapahtuma)360 €
Nuuska-agentti-ohjaajakoulutus (etätapahtuma)200 €

Tutustu koulutusten peruutusehtoihin tästä linkistä.

Lue lisää nuuskan käytön ehkäisystä

  • Nikotiinihankkeessa (2018-2020) pyrittiin ehkäisemään yläkoululaisten nuuskan käyttöä ja välitystä sekä lisätä vanhempien ja opettajien valmiuksia puuttua nuorten nuuskan käyttöön. Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Lisätietoja:

Sari Anjala.

Anjala Sari

Projektipäällikkö, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija 040 183 9273
Katso henkilön esittely