Päihdehaittojen ehkäisy korkeakouluissa

Päihde- ja pelihaittojen ehkäiseminen ja huolen puheeksi ottaminen on koko korkeakouluyhteisön asia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa opiskelijan kanssa otetaan päihteet- ja pelaaminen puheeksi ennen ongelmien syvenemistä, sitä paremmin pystytään vaikuttamaan tilanteeseen.

Kaksi naista puhaltaa saippuakuplia.

EHYTin ja Nyytin KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hankkeen (2018–2020) tavoitteena oli tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria. KUPLA-hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu EHYTissä KUPLA-toimintana.

Ilmaiset koulutusmateriaalit kaikkien käytettävissä

KUPLA-hanke on tuottanut koulutusmallit opiskelijatuutoreiden-, opiskelijatapahtumien järjestäjien- ja korkeakoulun henkilöstön kouluttamiseen. Tuutorikoulutusten ja opiskelijatapahtumien järjestäjien koulutukset ovat koulutusohjeineen vapaasti ladattavissa verkkosivuilta. Koulutusten lisäksi hankkeessa on tuotettu tukimateriaaleja korkeakouluyhteisöjen käyttöön, kuten esimerkiksi suositukset opiskelijoiden päihdeohjelmaksi sekä puheeksiotto-oppaan korkeakoulujen ohjaushenkilöstölle. Materiaalit löydät työkalut ja materiaalit -osiosta. Materiaalit on saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tilaa Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa -koulutus

Mitä: Koulutus tarjoaa tietoa keinoista, joilla ohjaus- ja opetustyössä voidaan tukea opiskelijoita päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ennen ongelmien syvenemistä. Koulutuksessa tarjotaan tilastotietoa opiskelijoiden päihteidenkäytöstä ja mielenterveydestä sekä materiaalia ja työkaluja huolen puheeksi ottoon. Tarkasteltavia teemoja ovat mm. alkoholi, kannabis, psyykkiset vaikeudet, opiskelustressi ja opiskelukyky.

Miksi: Korkeakouluopiskelijat puhuvat mielenterveydestään yhä avoimemmin ja mm. opiskelustressiä pyritään lieventämään päihteillä. Opiskelijat aloittavat usein omatoimisesti keskusteluja päihde- ja mielenterveysasioista tai ne tulevat esille HOPS-keskusteluissa. Koulutuksesta saat työvälineet näiden keskustelujen käymiseen ja saat rohkeutta ottaa aiheet puheeksi myös opiskelijoiden kanssa, joiden tilanteesta olet huolissasi.

Kenelle: Korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle
Kesto: 2 tuntia

Hinta:
360 € / lähikoulutus tai 200 € / etäkoulutus, 6-14 osallistujaa. Hinta sisältää koulutuksessa käytetyn materiaalin ja sähköisen osaamistodistuksen osallistujille.

Materiaalia opiskelijoille ja henkilöstölle

KUPLAn Instagram-tilin päivittäminen on lopetettu. Löydät julkaistut sisällöt täältä.
Tilaa KUPLA-uutiskirje täältä

Koulutusmallit ja materiaalit löydät työkalut ja materiaalit -osiosta.

Nettitestit ja oma-apu: Päihdeneuvontapuhelin. Alkoholinkäytön OttoMitta, Audit, Alkoholin sosiaaliset vaikutukset & Pelitesti
Nyytin testit: Kuormitusmittari, Stressitesti ja Zekki – miten sulla menee
Sospedin oma-apu: omatuki digipelaajalle, somebreikki omatuki

KUPLA Tapahtumakoulutusmalli
Tapahtumakonseptipaja
Tapahtumaturvallisuuskoulutus
Tapahtumaviestintäkoulutus
Saavutettavuus tapahtumajärjestämisessä

KUPLA Tuutorikoulutusmalli
Tuutorin rooli
Tuutoritoiminnan suunnittelu
Tuutorin ryhmänohjaustaidot ja turvallinen ilmapiiri
Moninaisuuden huomioiminen ja inklusiivisuus tuutoritoiminnassa
Opiskelukyky ja mielen hyvinvointi
Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä

KUPLAn ilmaiset verkkokurssit

Tuutorin tuella -verkkokurssi

KorkeakouluKUPLAssa -tapahtumajärjestäjien verkkokurssi


Osaava tuutori – opiskelijatuutorin tehtäväkirja
Etäharjoitteita tuutorointiin
Sosiaalisesti turvallisempi tila
Miten ottaa huoli puheeksi? –keskustelukortti
Päihteet puheeksi korkeakoulussa –opasesite
Puheeksiotto-opas korkeakouluille
Ideoita korkeakoulujen hyvinvointiständeille
Someideapankki
Ehkäisevä päihdetyö korkeakouluyhteisössä –juliste
Suosituksia opiskelijoiden päihdeohjelmien kehittämiseen

KUPLA-päätöswebinaarit:
Hyvinvointia tuutoroinnista
Opiskelijatapahtumat ja yhteisöllisyys
Katsauksia opiskelijoiden ohjaukseen ja ehkäisevään päihdetyöhön korkeakoulussa

Lisätietoja

Päivi Christensen

Puranen Päivi

Oppilaitostyön päällikkö 050 413 7017
Katso henkilön esittely