Högskolor

Hela högskolegemenskapen ansvarar för att uppmärksamma rusmedelsproblem och spelrelaterade problem. På sidan hittar du färdiga utbildningsmodeller och material

Projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur var Nyyti ry:s och EHYT rf:s gemensamma projekt som genomfördes 2018–2020. Projektets samarbetsparter var Finlands studentkårers förbund FSF rf, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf, Studerandenas Idrottsförbund (OLL) ry och Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS. 

Kostnadsfritt och fritt tillgängligt utbildningsmaterial

Projektet KUPLA har tagit fram olika former av stödmaterial för utbildning av högskolornas tutorer, arrangörer av studerandeevenemang och personal. Utbildningar för dem som ordnar tutorutbildningar och studerandeevenemang kan fritt laddas ner från vår webbplats. Webbplatsen har också annat stödmaterial för högskolor, till exempel Rekommendationer för rusmedelsprogram för studerande samt arbetsboken En kunnig Tutor – Tutorns verktygslåda. Materialen finns under Material & publikationer.

Ju tidigare man diskuterar missbruk och spelande med de studerande, innan problemen förvärras, desto bättre kan man påverka situationen.

Stödmaterial för högskolans välmåendeaktörer, arrangörer av studentevenemang samt tutorer.

Alla material och publikationer hittar du här.

Droglänkens audit test

KUPLAs tutorutbildningar
Tutorns roll
Planering av tutorverksamheten
Tutorns grupphandledningsfärdigheter och en trygg atmosfär
Mångfald och inkludering i tutorverksamheten
Studieförmåga och psykisk hälsa
Rusmedlens roll i studiegemenskapen

KUPLAs evenemangs- utbildningar
Workshop i evenemangskoncept
Utbildning i evenemangssäkerhet
Utbildning i evenemangskommunikation
Tillgänglighet i ordnandet av evenemang

Hur ska man uttrycka sin oro? Diskussionskort
Diskutera rusmedel i högskolan -guidehäfte
Guide för att ta rusmedel till tals i högskolan (på finska)
Förebyggande rusmedelsarbete vid högskolorna -planschen
Rekommendationer för utvecklandet och förankrandet av rusmedelsprogrammet för studerande
En kunnig tutor – Tutorns verktygslåda (arbetsbok)
Distansövningar för tutorverksamhet
Socialt tryggare rum
Idéer för högskolornas aktivitetspunkter

KUPLA, avslutande webbinarier:
Välbefinnande genom tutorskap (på finska)
Studerandeevenemang och gemenskap (på finska)
Om studerandehandledning och förebyggande rusmedelsarbete i högskolor (på finska)