Högskolor

Projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur var Nyyti ry:s och EHYT rf:s gemensamma projekt som genomfördes 2018–2020. Projektets samarbetsparter var Finlands studentkårers förbund FSF rf, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf, Studerandenas Idrottsförbund (OLL) ry och Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS. 

Projektet KUPLA har tagit fram olika former av stödmaterial för högskolans välmåendeaktörer, arrangörer av studentevenemang samt tutorer.

Alla material och publikationer hittar du här.

KUPLAs tutorutbildningar
Tutorns roll
Planering av tutorverksamheten
Tutorns grupphandledningsfärdigheter och en trygg atmosfär
Mångfald och inkludering i tutorverksamheten
Studieförmåga och psykisk hälsa
Rusmedlens roll i studiegemenskapen

KUPLAs evenemangs- utbildningar
Workshop i evenemangskoncept
Utbildning i evenemangssäkerhet
Utbildning i evenemangskommunikation
Tillgänglighet i ordnandet av evenemang

Hur ska man uttrycka sin oro? Diskussionskort
Diskutera rusmedel i högskolan -guidehäfte
Puheeksiotto-opas korkeakouluille
Förebyggande rusmedelsarbete vid högskolorna -planschen
Rekommendationer för utvecklandet och förankrandet av rusmedelsprogrammet för studerande
En kunnig tutor – Tutorns verktygslåda (arbetsbok)
Etäharjoitteita tuutorointiin
Sosiaalisesti turvallisempi tila

KUPLA-päätöswebinaarit:
Hyvinvointia tuutoroinnista
Opiskelijatapahtumat ja yhteisöllisyys
Katsauksia opiskelijoiden ohjaukseen ja ehkäisevään päihdetyöhön korkeakoulussa