Staden tillhör alla-lektioner och föräldraträffar för lågstadier

Barn ser det vi vuxna ser – prata om rusmedel! Staden tillhör alla-projektet utvecklar en lektions- och föräldraträffsmodell och material under åren 2022–2024. Lektionsmodellen har redan introducerats för hundratals barn i grundskolor runt om i Finland.

Staden tillhör alla.
Bilder: Minna Lehtinen

Vi pratar sällan med barn om möten med berusade människor, även om barnen råkar ut för sådana situationer när de rör sig utanför hemmet. Om vi utgår från att små barn inte ser eller förstår händelser i deras omgivning kan barnen bli ensamma med sina tankar och funderingar.

En öppen och åldersanpassad diskussion hjälper barnet att identifiera och undvika otrygga situationer. Barn som känner igen situationer och beteenden som inte är acceptabla har bättre förmåga att försvara sig. Syftet är inte att skrämma barnen utan att informera barnen och att stärka de faktorer som skyddar dem. Därför är det viktigt att diskutera rusmedel redan i tidig ålder, både i skolan och hemma.

Lektioner för grundskoleelever i årskurs 1–4

Inom ramen för Staden tillhör alla har det skapats en handbok som ger dig praktiska verktyg som behövs för att få i gång en diskussion med barnen. Handboken innehåller allt material som behövs på lektioner för elever i årskurs 1–2 och 3–4 i grundskolan. Med hjälp av materialet kan du lära barnen hur de kan hålla sig trygga när de möter en berusad eller förvirrad människa. Samtidigt lär sig barnen att människor kan hamna i olika livssituationer.

På lektionerna talas om vad eleverna vet om rusmedel och vilka känslor och tankar olika sociala situationer väcker där rusmedelsanvändning förekommer. Barnen ger ord för sina upplevelser – det öppnas inte upp en ny och främmande värld för dem. Det som diskuteras är redan bekant från tidigare.

Barn på timmen tillsammans funderar på vilka saker som ger dem trygghet.

Under lektionerna (2 x45 min.) får barnen fundera på hur de kan agera tryggt, till exempel när de bemöter personer som är berusade eller som beter sig virrigt. Barnen påminns om hur man kan ta hand om sig själv och be om hjälp av trygga vuxna. Vi pratar även om människor i olika livssituationer.

Lektionerna kan användas inom undervisningen i känslo- och trygghetsfärdigheter och de bygger på barnets rättigheter. Uppgifterna kan differentieras både uppåt och nedåt. Innehållet har utvecklats i enlighet med målen i läroplanen och det stärker barnets mångsidiga kompetens (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014).

Du får tydliga instruktioner om hur du förbereder dig inför en lektion. Det finns en färdig lektionsplan, PowerPoint-presentation och utdelningsmaterial som du kan använda i din undervisning.

Den direkta responsen från eleverna och deras upplevelser bevisar att det lönar sig att prata med dem om temat, även om det till en början kan kännas svårt.

Lektionen var en välgenomtänkt helhet kring ett viktigt tema. De varierande momenten upprätthöll elevernas nyfikenhet och motivation. Lektionen informerade eleverna jättebra utan att göra dem rädda. TACK!
 
Feedback, lärare i åk 1. 

Hade inte tänkt att barn hade så här mycket erfarenheter om människor som använder rusmedel.
 
Feedback, lärare i åk 3. 

Bekanta dig med materialet och ladda ner det för eget bruk!

Materialet kan hittas även på Freeed.com.

Trygghetsstig

Projektet kommer att utveckla en funktionell trygghetsstigsmodell där vi bekantar oss med de platser som verkar säkra och osäkra på skolvägen. Trygghetsstigen med eleverna för fram barnens röster. Hur känns en skolresa som ett barn? Ett barn kan på sin skolväg uppleva saker som en vuxen inte kan se. Trygghetsstigen kartlägger känslan av trygghet barn upplever på offentliga platser där rusmedel används.

Föräldrakväll

Till lektionshelheten hör en föräldraträff. Syftet med föräldraträffen är att stärka föräldrarnas förmåga att diskutera med sina barn om fenomen kopplade till användning av rusmedel och om en trygg vardag. Under föräldraträffen talar vi om säkerhet, trygghet i vardagen och rusmedelsanvändning på offentliga platser. Dessutom erbjuds tips om hur man lär barn om säkerhet och känslomässiga färdigheter.

Ett färdigt föräldraträffsmaterial med tillhörande handbok ges ut på våren 2024.

Växelverkan mellan barn och vuxna

Under projektet kommer en interaktiv modell att utvecklas där betoningen ligger i växelverkan mellan barn och vuxna som använder rusmedel skadligt. Barns hälsningar och önskemål förs till personer som använder missbrukartjänster, samtidigt som barnen får ta del av brukarnas erfarenheter. Personer som använder rusmedel involveras i utvecklingsarbetet med en eftersträvan att även öka deras förmåga att ta hänsyn till barn och andra människor i stadsrummet.

Staden tillhör alla-verksamhetsmodellen utvecklas nationellt både på finska och svenska. Projektet bygger på den färdiga verksamhetsmodellen Kaupunki kuuluu kaikille, som utvecklats av Sininauhasäätiö och senare av Helsingfors stad.

Det svenskspråkiga projektet finansieras av Stiftelsen BMR.

Brita Maria Renlunds minne logo.

Skicka ett meddelande så kontaktar jag dig!

Minna Lehtinen

Lehtinen Minna, Staden tillhör alla

Projektchef 050 407 7131
Mera information om personen