Lähes 90 prosenttia kansasta arvostaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen työtä – harva lahjoittaisi rahojaan

Pyöräilijöitä keväisessä puistossa.

Vain joka kymmenes suomalainen lahjoittaisi vapaaehtoisesti rahaa päihdeongelmien vähentämiseen tai terveyden edistämiseen.

Suomalaisten valtaenemmistön mielestä sosiaali- ja terveysjärjestöt tekevät arvokasta työtä. 45 prosenttia on väitteen kanssa täysin samaa mieltä, 42 prosenttia jokseenkin samaa mieltä.

Tulokset ilmenevät Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Kantar TNS:llä teettämästä kyselystä.

77 prosenttia suomalaisista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kansalaisjärjestöjä tarvitaan nostamaan esiin yhteiskunnan epäkohtia. 76 prosentin mielestä järjestöt täydentävät julkisten organisaatioiden toimintaa ja palveluja.

87 prosenttia suomalaisista pitää kasvatustyötä ja kouluttamista erittäin tai melko tärkeänä järjestötyön muotona. 78 prosenttia pitää yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamista erittäin tai melko tärkeänä työmuotona järjestöille.

Veikkausvoittovaroja saavien sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus on ollut esillä julkisessa keskustelussa, kun Veikkauksen tuotot ovat supistumassa.

Yli kahdeksan kymmenestä kyselyyn vastanneesta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoittaminen turvataan.

”Tulos kertoo siitä, että kansalaiset pitävät tärkeänä järjestöjen tekemää työtä. Järjestöjen tekemä työ tavoittaa aidosti kansalaisia usein silloinkin, kun esimerkiksi julkiset palvelut eivät siihen pysty. Järjestöille on tärkeää pitkäjänteinen ja ennustettava rahoitus työn turvaamiseksi samalla kun rahapelijärjestelmää kehitetään vastuulliseksi ja haittoja ehkäiseväksi”, sanoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n va. toiminnanjohtaja Marja Pakarinen.

Nuorisotyötä, tiedettä ja sote-järjestöjä pidetään tärkeimpinä turvata

Veikkauksen tuotoilla rahoitetuista asioista suurimman suosion saa nuorisotyö, jonka rahoittamisen turvaamista 87 prosenttia pitää erittäin tai melko tärkeänä.

Tieteen rahoituksen turvaamista pitää tärkeänä 84 prosenttia ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen 83 prosenttia.

Kulttuurin ja taiteen tukemista piti tärkeänä 64 prosenttia vastaajista. Vähiten tärkeäksi nähtiin hevosurheilun rahoituksen turvaaminen (16 prosenttia).

Lahjoituskohteiden suosio vaihtelee selvästi

Kansalaiset ovat kaikkein valmiimpia tukemaan vapaaehtoisilla lahjoituksilla eri sairauksien potilasjärjestöjä kuten syöpäjärjestöjä. Niitä olisi valmis tukemaan 27 prosenttia vastaajista. Yhtä suosittua on myös lastensuojelu.

Vähiten suosittuja lahjoituskohteita ovat kehitysyhteistyö ja kehitysapu (8 prosenttia), päihdeongelmien vähentäminen (9 prosenttia) ja terveyden edistäminen (9 prosenttia).

Kahdeksan vastaajaa kymmenestä pitää kuitenkin päihteiden haitallista käyttöä merkittävänä yhteiskunnallisena ongelmana. Tätäkin useampi (87 prosenttia) pitää kyselyn mukaan päihdeongelmien vähentämistä tärkeänä asiana.

71 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että päihteistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseen pitäisi panostaa enemmän kuin nykyisin.

”Kuten kyselytutkimuksesta käy ilmi, ihmiset kokevat päihdetyön tärkeäksi. Päihdetyötä tekevät järjestöt eivät kuitenkaan pysty tekemään työtään pelkästään lahjoitusten varassa. Siksi työtä on tärkeä tukea julkisista varoista”, sanoo va. toiminnanjohtaja Marja Pakarinen.

Kyselyyn vastasi Kantar TNS:n Gallup Kanavalla 1005 henkilöä 22.-28.10.2021. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Kantar: Suomalaisten näkemyksiä järjestötyöstä ja sen rahoituksesta.

Lisätietoja:
va. toiminnanjohtaja Marja Pakarinen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 040 6299045