Tietosuojaseloste – OttoMitta

Laadittu 21.6.2022

1. Rekisterinpitäjä
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (jäljempänä EHYT)
Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki
Minna Hukki, minna.hukki (a) ehyt.fi

2. Rekisteriasioista vastaavahenkilö ja/tai yhteyshenkilö
Minna Hukki
Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki
Sähköposti: minna.hukki (a) ehyt.fi

3. Rekisterin tekninen toteutus
Nitro Group Oy, Työpajankatu 9 D, 00580 Helsinki

4. Rekisterin nimi
Ottomitta asiakastietojen käsittely

5. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen tallennus
OttoMitta-sovellus tallettaa käyttäjän tiedot ja merkinnät tietokantaan, jotta sovellusta voi käyttää eri laitteilta. Sovellusta käytetään nimimerkillä, muita yhteystietoja ei tallenneta tai kysytä. Käyttäjän sukupuoli ja syntymäaika tallennetaan jotta osataan antaa tietoa alkoholin käytön riskirajoista käyttäjäkohtaisesti.

Tallennettavat tiedot ovat käyttäjän nimimerkki, salasana, syntymäaika, sukupuoli, sekä päiväkirjaan tehdyt merkinnät. Tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle, eikä niitä yhdistetä muihin tietolähteisiin. Tietoja käytetään vain palvelun tuottamiseen. Tiedot säilytetään kokonaan EU:n alueella.

6. Rekisterin suojaus

Rekisteri on tallennettu salatussa muodossa. Yksittäisen käyttäjän päiväkirjamerkintöjä pääsee katsomaan vain käyttäjä itse, ja vianselvitystilanteessa rekisterin teknisen ylläpitäjän nimetty henkilö, jos se on tarpeen vikatilanteen selvittämiseksi.

Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu kansainvälisen hostingpalveluntarjoajan suojauskäytäntöjen mukaisesti. Sovellus on rakennettu anonyymi käyttö ja tietosuoja huomioiden.