Hahmo.

Sillanpää Tuula

Päihdeasiamies
050 477 4325 Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Toimin päihdeasiakkaiden edunvalvojana. Annan oikeudellista neuvontaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista päihdeongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen. Lisäksi edistän päihdeasiakkaiden etuja kouluttamalla, konsultoimalla ja kannanotoilla.