Ska vi snacka? -handbok och lektionsmodell

Ska vi snacka? modellen stöder lågstadieelevernas rusmedelfostran och ger svar på barnens funderingar kring alkohol och tobak. Till modellen hör 2 lektioner för eleverna och en föräldrakväll. Handboken innehåller instruktioner för lektionerna och föräldrakvällen och kan därmed användas på egen hand av skolpersonal. Lektionerna kan även beställas av EHYT.

Handboken är riktad till lärare i åk 5 och åk 6 samt alla andra som arbetar med grupper av unga. Bilderna i materialet kan också tillämpas med elever på högstadiet eller med ungdomar på en ungdomsgård.

Materialet tillgängligt även på finska:
Ladda ner material
Ska vi snacka -diskussionsbilder ( 12,22 MB, pdf ) Ladda ner
Ska_vi_snacka_lektionens_PP-presentation ( 7,29 MB, pptx ) Ladda ner
Ska_vi_snacka_handbok_for_gruppledaren ( 3,95 MB, pdf ) Ladda ner
Ska_vi_snacka_föraldrakvällens_presentation ( 10,21 MB, pptx ) Ladda ner
Handboken kan beställas för priset av postavgifterna eller laddas ner i pdf-format.

Beskrivning

Ska vi snacka?-metoden utarbetades inom ånni-projektet (2014-2018). ånni-projektet koordinerades av EHYT r.f. och var ett samarbetsprojekt mellan sju rusmedelsförebyggande organisationer. Målet var att utveckla kultur- och ålderssensitiv rusmedelsfostran.

Materialet är tillgängligt gratis och kan därmed användas som stöd för rusmedelsfostran i lågstadiet av lärare eller andra professionella inom elevvården.

Ska vi snacka?-materialet innehåller:

-Handbok för handledaren (A4 36 sidor, pdf)

– Diskussionsbilder (7 stycken, pdf)

– Diashow för lektion (PowerPoint)

– Diashow för föräldrakväll (PowerPoint)