Varför spelar man?

Det finns många olika orsaker till att spela, som till exempel känsloupplevelser, att uppnå mål och få sociala kontakter. Motiven varierar och det finns oftast flera motiv som gör spelandet intressant.

Pojken spelar och flickan tittar.
Bild: Jukka Rapo / EHYT rf

Orsakerna till att spela är individuella och mycket varierande. Som vanliga motiv anger de flesta spelare spelglädje och spelandets sociala aspekter samt att koppla av och fly vardagen. Genom spel kan vi söka underhållning, spänning och nya utmaningar, samt testa gränser, leka med olika roller och få nya erfarenheter.

Strävan efter mål 

Spel går ut på att sträva efter och nå olika mål. Oavsett om det handlar om att rada bollar, övervinna en fiende eller bygga en egen värld har spelet alltid ett mål som spelaren försöker nå. Spelaren får hela tiden feedback om hur hen lyckas, misslyckas och utvecklas i spelet. Balansen mellan spelets utmaningsnivå och egna färdigheter är av stor vikt. Alltför lätta spel är tråkiga, medan svåra spel frustrerar. Att uppleva framgångar och följa med den egna utvecklingen är en viktig del av spelupplevelsen.

Känslor kring spelande

Den vanligaste förklaringen till att spela är att det är roligt att spela. Spelandet väcker olika känslotillstånd som spelaren kan ta till hjälp för att skapa en trevlig stund, koppla av, söka spänning eller släppa andra saker för stunden. Spelande ger möjligheten att ta avstånd från vardagen och dess normer. De här känslomässiga upplevelserna påverkas av spelets berättelse, spelarens fantasi och hur hen identifierar sig med spelets karaktärer. I spel är det möjligt att skapa olika karaktärer och testa olika roller, inklusive sådana som i vanliga fall inte är möjliga. Att ta olika roller och leka med identiteter kan fungera som positiva verktyg för att hitta sig själv och hämta in nya dimensioner i livet.

Sociala kontakter

Sociala aspekter och att göra saker tillsammans är centrala för spelupplevelsen och har en allt större roll i dagens spel. Spelens sociala aspekter kan bestå av samarbete eller tävling med andra spelare. Det kan innebära att spela fysiskt på samma plats eller över nätet – online. Spelgemenskaper kan vara lika viktiga och relevanta för spelare som andra grupper för socialt umgänge och gemenskaper. Den virtuella miljön har möjliggjort nya former av social växelverkan inom spel och spelande. Den sociala interaktionen i spelvärlden kan ske före, under och efter spelandet. Att dela med sig av sina egna spelupplevelser är en viktig del av framförallt barns och tonåringars spelupplevelser. Att spelvideon är så populära baserar sig till stor del på möjligheten till delade upplevelser.

Dagens digitala spelande är allt socialare. Teknologiutvecklingen har möjliggjort nya former av att vara social. Spel kan spelas tillsammans med andra i samma utrymme eller över ett nätverk med bekanta och okända, utan geografiska begränsningar.  Den globala världen är öppen dygnet runt, vilket ger spelandet nya sociala dimensioner.

Mera information

Läs mer i Elisa Meklers intervju om hur spelande kan hjälpa i svåra livssituationer.

Nya vänner är viktiga och spel motverkar ensamhet. Ta en titt på Rädda Barnen Ålands video Du är inte ensam.

Kolla också våra tips till föräldrar!