Det är okej att säga nej till tobak -video (lättläst)

Videon kan användas som stödmaterial när man diskuterar med en person om tobaksrökning och grupptryck. Den här videon är gjord på lättläst språk. I videon uppträder figurerna Huppis, Lippis, Nuttis och Pikkis.

Scrolla ner till videon.

Videon tillgänglig även på finska:

Beskrivning

Läs textekvivalent: Det är okej att säga nej till tobak

Videon är gjord av Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT:s och Kehitysvammaliitto ry:s gemensamma SELVIS-projekt. SELVIS har utvecklat lättläst material om rusmedels- och spelfostran för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mera om lättläst material om rusmedels- och spelfostran för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning på EHYT:s finskspråkig webbsida.