Pause-selvitys: Koulun ammattilaisten näkemyksiä nuorten digitaalisten medioiden käyttöön

Koulun ammattilaisten näkemyksiä nuorten digitaalisten medioiden käyttöön on EHYT ry:n Pause-hankkeen julkaisu. Sen tarkoitus on selvittää, miten koulujen henkilökunta kokee yläkouluikäisten nuorten (12-17 -vuotiaat) sosiaalisen median käytön ja digitaalisen pelaamisen teemat sekä niihin liittyvät haitat.

Lataa materiaalit
Pause-selvitys: Koulun ammattilaisten näkemyksiä nuorten digitaalisten medioiden käyttöön ( 5,53 Mt, pdf ) Lataa

Kuvaus

Koulun ammattilaisten näkemyksiä nuorten digitaalisten medioiden käyttöön on EHYT ry:n Pause-hankkeen julkaisu. Sen tarkoitus on selvittää, miten koulujen henkilökunta kokee yläkouluikäisten nuorten (12-17 -vuotiaat) sosiaalisen median käytön ja digitaalisen pelaamisen teemat sekä niihin liittyvät haitat.

Selvityksen tulokset perustuvat kevään 2023 aikana verkon kautta tehtyyn kyselyyn, jonka avulla kerättyjä tietoja on täydennetty teemahaastatteluilla. Laaja aineisto on jaettu kahteen julkaisuun, joista tässä ensimmäisessä käsitellään koulujen henkilökunnan tarpeita nuorten digihaittojen suhteen.

Kyselyyn saatiin 884 vastausta, joista 504 kappaletta oli nuorten huoltajilta ja 380 yläkoulujen henkilös­töltä. Lisäksi toteutettiin 13 kappaletta teemahaastatteluja