Hur kan jag njuta av min pensionstid som frisk och välmående?

I pensionsåldern gäller samma hälsoråd som när man är yngre: ät mångsidigt, motionera tillräckligt, undvik rökning och använd endast måttligt med alkohol – men det är bra att komma ihåg att en måttlig mängd alkohol i pensionsåldern och i arbetsför ålder är två olika saker.

Familjen tittar på en fotbollsmatch.

Pensionering omstrukturerar människans vardag helt, eftersom man nu plötsligt har mycket mer fritid än tidigare. Att bli pensionär känns lättande om arbetslivet har varit tungt. Andra längtar däremot tillbaka till sina arbetsuppgifter även efter att de är över. Tiden som pensionerad skapar i varje fall en möjlighet att koncentrera sig på sådant man tidigare inte haft tid med, såsom nya hobbyer och mera tid med barnbarnen.

Finländska pensionärer har vanligtvis god kondition ännu långt över 70 år. Därför erbjuder tiden efter arbetslivet en utmärkt chans att njuta av pensionen i fulla drag – en pensionär i bra skick bestämmer ju helt fritt om sin egen tidsanvändning.

Många seniorer är sociala, men för vissa ökar pensionen ensamheten. Som pensionerad kan banden till de gamla kollegerna brytas, samtidigt som egna eller jämnårigas hälsoproblem kan förhindra deltagande i aktiviteter särskilt i 80 års åldern. Speciellt änkor och änklingar kan bli utan sociala kontakter – och ingen kan undvika förluster när man åldras.

Frisk så länge som möjligt

Hälsan är en mycket central faktor för att upprätthålla funktionsförmågan särskilt när man blir äldre. Men hur bevarar man hälsan så länge som möjligt? Samma enkla råd gäller för människor i alla åldrar: det lönar sig att äta mångsidigt, undvika rökning och andra nikotinprodukter, motionera, samt endast använda en måttlig mängd alkohol.

Det är bra att komma ihåg att fetma, högt blodtryck och överdriven alkoholkonsumtion har ett orsakssamband med åldersrelaterad demens, som förstör funktionsförmågan avsevärt i ålderdomen.

Att röka mindre eller sluta helt och hållet är alltid en hälsohandling oberoende av ålder, eftersom fimpning även efter årtionden av rökning kan förhindra att kroniska sjukdomar bryter ut – och sätter nästan omedelbart stopp för tobakshostan.

Men även om man lyckas bevara ett relativt bra hälsotillstånd ända tills man blir gammal blir människan i varje fall skörare med åldern. Hur lär man sig att acceptera att sin egen hälsa ofrånkomligen försvagas? 

Kloka gubbar och gummor

Åldern ökar människans livserfarenhet och vishet, vilket är anledningen till att en stor del av seniorerna ser ålderdomens försvagade hälsa som en naturlig del av livets gång.

Anpassningen blir lättare när man påminner sig själv om att åldrandet är ofrånkomligt – var och en av oss upplever i sinom tid ålderdomens sjukdomar och värk.

En stor del av pensionärerna gläder sig över att ha mer egen tid och för många upprätthålls funktionsförmågan länge på god nivå tack vare en aktiv livsstil. Men alla vet inte hur de ska fylla den ökade fritiden i pensionsåldern, speciellt om ålderdomen är ensam. Både ensamhet och bristen på aktivitet ökar risken för överdriven alkoholkonsumtion och problem med spel om pengar.

Samma frågor lämpar sig såväl för alkoholbruk som för spel om pengar och genom att ställa dig dessa, kan du fundera om du själv har orsak till oro: Orsakar spelandet eller drickandet problem för mig? Anser jag själv att jag spelar eller dricker för mycket? Har någon påpekat för mig att jag spelar eller dricker för mycket? Om du svarade ja på ens en fråga, kan du söka stöd och hjälp för spel om pengar hos Peluuri på telefonnumret 0800 100 101 och för ditt alkoholbruk på finska hos Päihdeneuvonta på telefonnumret 0800 900 45. Läs mer om EHYTs Rusmedelsrådgivning på finska här.


Äldre människor tål alkohol sämre

Även om man har tagit väl hand om sin hälsa under hela livet, kan alkoholanvändning i ålderdomen bli ett problem. En åldrande persons kropp tål nämligen inte alkohol längre på samma sätt som en arbetsför persons kropp, vilket alla seniorer inte vet.

Gränserna för riskbruk hos friska personer över 65 års ålder är 2 portioner per gång eller 7 portioner per vecka.

Den sämre alkoholtoleransen beror på förändringar i kroppen till följd av åldrande. När man åldras minskar kroppens vätskemängd samtidigt som fettvävnadens relativa andel stiger och dessutom sker hormonella förändringar i kroppen.

Förändringar orsakade av kroppens biologiska åldrande försämrar kroppens förmåga att hantera alkohol – och sjukdomar försämrar denna process ytterligare.

Läkemedel kräver försiktighet

Majoriteten av personer i 70–90 års ålder använder långtidsmedicin. Även om åkommor och sjukdomar inte avsevärt skulle försämra livskvaliteten, måste man på grund av läkemedlen vara försiktigare än tidigare när man dricker alkohol.

Detta beror på att samtidig användning av läkemedel och alkohol kan orsaka överraskande följder, såsom en allergisk reaktion. Därtill kan alkohol påverka vissa läkemedels funktion till exempel genom att försämra läkemedelssubstansens effekt.

En gammal människas alkoholbruk kan orsaka stor oro inom den närmaste kretsen. En närståendes överdrivna drickande förenas med den dubbla oron för hur den anhöriga klarar sig både med sina åldersrelaterade hälsoproblem och med alkoholproblem. Det är också förnuftigt att minska sitt alkoholbruk när man blir äldre, särskilt om alkoholen har blivit ett problem antingen för en själv eller för de närstående.

Vart kan jag vända mig?

Källor: Som expert i artikeln agerade Marja Jylhä, professor i gerontologi vid Tammerfors universitet. Samt AUDIT-test för äldre (på finska) och artikeln om Alzheimers sjukdom på webbplatsen Terveyskirjasto.fi (på finska).