Lapseni jäi kiinni nuuskan tai muun nikotiinituotteen käytöstä – mitä minun pitäisi tietää?

Nuorten nuuskan ja sähkösavukkeen käyttö on herättänyt huolta viime vuosina. Monessa perheessä voi sen takia tulla vastaan tilanne, jossa nuori jää kiinni esimerkiksi nuuskan tai sähkösavukkeen käyttämisestä.

Nuuskakiekko rikkinäisten farkkujen taskuissa.

Suomessa nuuskan ostaminen on aina rikos. Nuuskan myynti, luovuttaminen ja välittäminen on kielletty lailla, eikä nuuskaa saa siis tuoda rajan yli edes lahjaksi. Lisäksi kaikkien tupakka- ja nikotiinituotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Lue lisää nikotiinituotteista.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan nuorten on helppo saada nikotiinituotteita käsiinsä kavereiden ja sosiaalisen median kautta. Nuoren lähiaikuisten kannattaa yrittää vaikuttaa nuoren omiin asenteisiin keskustelemalla aiheesta ja haastaa nuoren motiiveja käyttää nikotiinituotteita.

Nuoret eivät usko nikotiinituotteiden käytöstä kiinni jäämisellä olevan niin suuria seuraamuksia kuin muilla päihteillä. Esimerkiksi nuuskan käyttökieltoa valvotaan nuorten kokemusten mukaan huonosti kouluissa, eivätkä nuorten kanssa toimivat aikuiset aina tunnista nuuskaa tai jaksa puuttua sen käyttöön. Lue lisää pdf-muotoisesta selvityksestä.

Yhteiset pelisäännöt, joita kaikki aikuiset valvovat, ovat tärkeitä nikotiinituotteiden käytön ehkäisyssä ja lopettamisessa.

Keskustelu on tärkein väline

Tärkein apu nikotiinituotteiden käytön paljastuessa, on asiasta keskusteleminen. Syyttely, tuomitseminen tai pelkkä tiukkojen sääntöjen saneleminen ei ole toimivin tapa pitkällä tähtäimellä, vaan nuorta on autettava puntaroimaan käytön haittoja ja hyötyjä. Aikuisen on tärkeä välttää keskustelussa dramatisointia tai pelottelua.

Keskustelulle kannattaa varata aikaa, sillä nuoren oma motivaatio lopettamiselle on tärkeää löytyä. Nuorelta kannattaa kysyä, mitä hän itse ajattelee nikotiinituotteen käyttämisestään. Kuuntelemalla avoimesti ja syyllistämättä nuoren omia ajatuksia aiheesta, saa selville, mitkä nuoren syyt nikotiinituotteiden kokeilemiseen tai käyttöön ovat, ja mitkä asiat aiheessa juuri häntä mietityttävät. 

Oma huoli ja pettymys on tärkeä tuoda keskustelussa esiin rauhallisesti ja niin, että nuori ymmärtää sen kohdistuvan nimenomaan nikotiinituotteiden käyttöön. Nuoren pitää voida silti luottaa, että vanhemmat välittävät hänestä. Kerro, miksi lopettaminen on mielestäsi tärkeää. Näytä, että olet huolissasi nuoresta.

Auta ymmärtämään haitat

Nuuskan, sähkösavukkeen ja muiden nikotiinituotteiden terveyshaitoista ja käyttöön liittyvistä riskeistä on tärkeä kertoa nuorelle pysyen totuudessa ja välttäen pelottelua. Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan nuuskaa käyttävät nuoret eivät pidä nuuskaa erityisen haitallisena terveydelle.

Koska nuoret saavat helposti tietoa internetin kautta, nikotiinituotteiden totuudenmukaisuudesta tiedosta ja lähdekriitiikistä on hyvä keskustella yhdessä nuoren kanssa. Tietoa päihteiden haitoista kannattaa hakea yhdessä ja ohjata nuorta luotettavien tietolähteiden äärelle.

Eri nikotiinituotteita ei kannata vertailla keskenään, sillä niiden terveyshaitat ovat hyvin erilaisia. Nuuskasta, nikotiinipusseista tai sähkösavukkeista ei ole vielä saatavilla niin paljon tutkimustietoa kuin perinteisistä savukkeista.

Tarjoa oma tukesi

Käytön lopettaminen ei tietenkään tapahdu pelkästään käskemällä, vaan nuori tarvitsee siinä tukea. Vaikka nikotiinituotteita ei olisi käyttänyt kovin pitkään, niiden sisältämä nikotiini voi olla johtanut riippuvuuteen.

Nikotiiniriippuvuus voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten päänsärkyä, ärtyisyyttä ja univaikeuksia. Vieroitusoireiden läpikäymiseen nuori tarvitsee aikuisen tukea.

Jos nikotiinituotteiden käytöstä on alkanut tulla tapa, nuoren kanssa kannattaa pohtia tapojen muuttamista. Voitte pohtia yhdessä, minkälaisissa tilanteissa nuoren tekee mieli käyttää nikotiinituotteita, ja miten tällaisia tilanteita voisi välttää tai toimia niissä toisin.

Jos nuoren kaverit käyttävät nikotiinituotteita, kannattaa yhdessä käydä läpi, miten tarjotusta tuotteesta voi kieltäytyä. Kerro nuorelle, että vanhemmille on aina lupa puhua nikotiinituotteista tai muista päihteistä. Näin nuori uskaltaa pyytää apua myös jatkossa, jos lopettaminen ei onnistu ensimmäisellä yrityksellä.

Videolla EHYTin koulutussuunnittelija Katarina Rehnström kertoo nuorten nikotiinituotteiden käytöstä.

Lähteet: Käypä hoito -suositus, Kouluterveyskysely, Mikko Piispan Ehkäisevälle päihdetyölle tekemä nuuskaselvitys, EHYTin nuuska-artikkeli