Lapseni jäi kiinni nuuskasta – mitä minun pitäisi tietää?

Erityisesti nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Yhä useammassa perheessä voi sen takia tulla vastaan tilanne, jossa nuori jää kiinni nuuskan käyttämisestä.

Nuuskakiekko rikkinäisten farkkujen taskuissa.

Suomessa nuuskan ostaminen on aina rikos. Nuuskan myynti, luovuttaminen ja välittäminen on kielletty lailla, eikä nuuskaa saa siis tuoda rajan yli edes lahjaksi. Lisäksi tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta, mikä koskee myös nuuskaa. Lue lisää nuuskaamisesta.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan nuorten on helppo saada nuuskaa käsiinsä kavereiden ja sosiaalisen median kautta. Nuoren vanhempien kannattaa yrittää vaikuttaa nuoren omiin asenteisiin ja haastaa nuoren motiiveja käyttää nuuskaa.

Nuoret eivät usko nuuskan käytöstä kiinni jäämisellä olevan niin suuria seuraamuksia kuin muilla päihteillä. Nuuskan käyttökieltoa valvotaan nuorten kokemuksen mukaan huonosti kouluissa, eivätkä nuorten kanssa toimivat aikuiset aina tunnista nuuskaa tai jaksa puuttua sen käyttöön. Lue lisää pdf-muotoisesta selvityksestä.

Yhteiset pelisäännöt, joita kaikki aikuiset valvovat, ovat tärkeitä nuuskan käytön ehkäisyssä ja lopettamisessa.

Keskustelu on tärkein väline

Tärkein apu nuuskan käytöstä kiinni jäämisen käsittelyyn on asiasta keskusteleminen. Syyttely, tuomitseminen tai pelkkä tiukkojen sääntöjen saneleminen ei auta pitkällä tähtäimellä, vaan nuorta on autettava puntaroimaan käytön haittoja ja hyötyjä. Aikuisen on tärkeä välttää keskustelussa ylidramatisointia tai pelottelua.

Keskustelulle kannattaa varata aikaa, sillä nuoren oma motivaatio lopettamiselle on tärkeää löytyä. Nuorelta kannattaa kysyä, mitä hän itse ajattelee nuuskan käyttämisestään. Kuuntelemalla avoimesti ja syyllistämättä nuoren omia ajatuksia aiheesta, saa selville, mitkä nuoren syyt nuuskan kokeilemiseen tai käyttöön ovat, ja mitkä asiat aiheessa juuri häntä mietityttävät. 

Oma huoli ja pettymys on tärkeä tuoda keskustelussa esiin rauhallisesti ja niin, että nuori ymmärtää sen kohdistuvan nimenomaan nuuskaamiseen. Nuoren pitää voida silti luottaa, että vanhemmat välittävät hänestä. Kerro, miksi lopettaminen on mielestäsi tärkeää. Näytä, että olet huolissasi nuoresta.

Auta ymmärtämään haitat

Nuuskan terveyshaitoista ja nuuskaamiseen liittyvistä riskeistä on tärkeä kertoa nuorelle pysyen totuudessa ja välttäen pelottelua. Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mukaan nuuskaa käyttävät nuoret eivät pidä nuuskaa erityisen haitallisena terveydelle.

Koska nuoret saavat helposti tietoa internetin kautta, nuuskatiedon totuudenmukaisuudesta ja lähdekriitiikistä on hyvä keskustella yhdessä nuoren kanssa. Tietoa päihteiden haitoista kannattaa hakea yhdessä ja ohjata nuorta luotettavien tietolähteiden äärelle.

Nuuskaa ei kannata verrata muihin nikotiinituotteisiin, kuten tupakkaan, sillä tuotteiden terveyshaitat ovat hyvin erilaisia. Nykyaikaisesta pussinuuskasta ei ole vielä saatavilla niin paljon tutkimustietoa kuin savukkeista.

Tarjoa oma tukesi

Käytön lopettaminen ei tietenkään tapahdu pelkästään käskemällä, vaan nuori tarvitsee siinä tukea. Vaikka nuuskaa ei olisi käyttänyt kovin pitkään, nuuskan sisältämä nikotiini voi olla jo aiheuttanut vahvan riippuvuuden.

Nikotiiniriippuvuus voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten päänsärkyä, ärtyisyyttä ja univaikeuksia. Vieroitusoireiden läpikäymiseen nuori tarvitsee aikuisen tukea.

Jos nuuskan käytöstä on alkanut tulla tapa, nuoren kanssa kannattaa pohtia tapojen muuttamista. Voitte pohtia yhdessä, minkälaisissa tilanteissa nuoren tekee mieli nuuskaa, ja miten tällaisia tilanteita voisi välttää tai toimia niissä toisin.

Jos nuoren kaverit käyttävät nuuskaa, kannattaa yhdessä käydä läpi, miten tarjotusta nuuskasta voi kieltäytyä. Kerro nuorelle, että vanhemmille on aina lupa puhua nuuskaamisesta. Näin nuori uskaltaa pyytää apua myös jatkossa, jos lopettaminen ei onnistu ensimmäisellä yrityksellä.

Videolla EHYTin koulutussuunnittelija Katarina Rehnström kertoo nuorten nikotiinitutoteiden käytöstä.

Lähteet: Käypä hoito -suositus, Kouluterveyskysely, Mikko Piispan Ehkäisevälle päihdetyölle tekemä nuuskaselvitys, EHYTin nuuska-artikkeli