Mitt barn blev fast av att använda e-cigaretter eller av annan nikotinprodukt – vad ska jag göra?

Speciellt ungas användning av e-cigaretter (vape) och andra nikotinprodukter har skapat oro under de senaste åren. Hemma kan det komma upp en situation där den unga blir fast för att ha använt t.ex. vape eller nikotinpåsar.

Snusburk i bakfickan på söndriga jeans

Innehav av alla tobaks- och nikotinprodukter är förbjudet för personer under 18 år. Produkter som definieras som tobakserästtningar så som kinotinfria e-cigaretter och nikotinpåsarnas försäljning och annan överlätelse är förbjudet för personer under 18 år. Att köpa snus i Finland är alltid ett brott. Försäljning, överlåtelse och förmedling av snus är förbjudet med lag och snus får alltså inte föras över gränsen ens som present. Läs mer om nikotinprodukter.

Enligt Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s utredning (på finska) är det lätt för unga att få tag på nikotinprodukter via kompisar och sociala medier. Det finns skäl för närstående vuxna att försöka påverka den ungas egna inställningar och utmana den ungas motiv till användning av nikotinprodukter.

Unga tror inte att följderna av att bli fast för nikotinproduktanvändning är lika stora som för andra rusmedel. Förbudet att använda nikotinprodukter övervakas enligt ungdomarnas erfarenheter dåligt i skolorna, och vuxna som arbetar med unga känner inte alltid igen t.ex. snus eller orkar inte ingripa i användningen. Läs mer i utredningen i PDF-filen på finska.

Gemensamma spelregler som alla vuxna övervakar är viktiga för att förebygga och få slut på nikotinproduktanvändning.

Diskussion är det viktigaste verktyget

Det viktigaste verktyget för att behandla situationen där den unga blivit fast för användning av nikotinprodukter är att prata om det. Att beskylla, döma eller bara sätta upp stränga regler hjälper inte på lång sikt, utan man måste hjälpa den unga att väga för- och nackdelarna med användningen. Det är viktigt att den vuxna undviker överdramatisering eller skrämseltaktik under diskussionen.

Det lönar sig att ge tid till diskussionen, eftersom det är viktigt att den unga hittar egen motivation till att sluta. Fråga vad den unga själv tänker om användningen. Genom att öppet lyssna och inte ge den unga skuldkänslor för sina tankar om saken, får man reda på den ungas skäl till att prova eller använda nikotinprodukter och vilka aspekter om ämnet som just hen funderar över. 

Det är viktigt att man framför sin egen oro och besvikelse på ett lugnt sätt så att den unga förstår att den riktas uttryckligen mot användningen av nikotinprodukter. Den unga måste kunna lita på att vårdnadshavarna bryr sig om hen. Berätta varför du tycker att det är viktigt att sluta. Visa att du är orolig för den unga.

Hjälp att förstå nackdelarna

Det är viktigt att berätta sanningsenligt och utan skrämseltaktik om hälsoriskerna och de negativa följderna av e-cigaretter, nikotinpåsar och andra nikotinproukter. Ungdomar anser inte att nya nikotinprodukter så som nikotinpåsar och e-cigaretter som särskilt skadligt för hälsan.

Eftersom unga lätt får information om nikotinprodukter via nätet och de sociala medierna, är det viktigt att tillsammans prata om källkritik och sanningsenligheten bakom informationen. Sök tillsammans information om rusmedel och styr den unga till tillförlitliga informationskällor.

Det lönar sig inte att jämföra olika nikotinprodukter med varandra eftersom produkternas hälsorisker är mycket olika. Det finns inte forskning om långtidseffekterna av nikotinpåsar eller e-cigaretter som om traditionella cigaretter. Om nikotinets negativa hälsoeffekter vet man relativt mycket om. Läs mer om nikotinets skador.

Erbjud ditt eget stöd

Användningen avslutas naturligtvis inte bara på befallning, utan den unga behöver stöd för att sluta. Även om användningen av nikotinprodukter inte har pågått länge, kan nikotinet i produkterna redan ha orsakat ett starkt beroende.

Nikotinberoende kan orsaka abstinenssymptom såsom huvudvärk, irritation och sömnsvårigheter. För att klara av abstinenssymptomen behöver den unga stöd från vuxna.

Om nikotinproduktanvändningen har börjat bli en vana, är det bra att fundera tillsammans med den unga hur den unga kan ändra på vanorna. Ni kan tillsammans fundera över i hurudana situationer den unga blir sugen på att använda, och hur sådana situationer kan undvikas eller hur man kunde agera annorlunda i situationerna.

Om den ungas kompisar använder nikotinprodukter är det bra att tillsammans gå igenom hur man kan tacka nej när man blir bjuden nikotinprodukter. Berätta för den unga att hen alltid får prata om nikotinprodukter med vuxna och om du är förälder till en tonåring är detta extra viktigt att du som förälder uttrycker att det är okej att prata om nikotinprodukter. På så sätt vågar den unga be om hjälp även i fortsättningen om hen inte lyckas sluta på första försöket.

Källor: God medicinsk praxis-rekommendationen på finskaEnkäten Hälsa i skolanMikko Piispas snusutredning för Förebyggande rusmedelsarbeteEHYT:s info nikotinprodukter.