Droger

Droger är olagliga ämnen, preparat och växter som definieras i narkotikaförordningen. De omfattar cannabisprodukter, CNS-dämpande medel (till exempel heroin), uppiggande stimulantia (till exempel amfetamin) och hallucinogener som orsakar starka sinnesupplevelser (till exempel LSD).

Droger

Här hittar du information om illegala droger: cannabis och andra droger.

Cannabis

Cannabis är den vanligaste illegala drogen i Finland. Under de senaste decennierna har framförallt experimenterande med bruk av cannabis ökat. Cannabis används oftast i form av marijuana och genom att röka. Risker och negativa effekter av cannabisbruk är kopplade till ett flertal faktorer, såsom brukets frekvens, den använda mängden, samt åldern och hälsotillståndet hos personen som använder cannabis.

Vad gör jag om mitt barn använder cannabis?

Cannabisbruk har blivit vanligare i Finland och allt fler ungdomar har någon i sin kompiskrets som provat cannabis. Läs mera om sätt att diskutera cannabis med ungdomar!

Andra illegala droger

Användningen av olagliga rusmedel, dvs. narkotika, har ökat i Finland.