Strategi & värderingar

Vår mission är att vara en modig medborgar- och expertorganisation som jobbar för att göra det förebyggande rusmedelsarbetet känt och meningsfullt. Vi främjar en förändring mot en mindre skadlig rusmedels- och spelkultur och vi deltar aktivt i den samhälleliga diskussionen. Vår vision: Livsglädje och välbefinnande – utan rusmedel- och spelrelaterade skador.

Familjen.

Strategin för 2017–2020 definierar de fyra huvudlinjerna för vår verksamhet:

  1. Vi kombinerar volontärverksamhetens styrka med våra experters kompetens. Volontärverksamhet har en betydande roll för vår oss. Volontärer har nytta av vår expertis och vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med våra volontärer.
  2. Vi påverkar och deltar i den samhälleliga diskussionen. Vi bygger upp en mer balanserad och skadefri finländsk rusmedels- och spelkultur. Vi uppmuntrar val och beslut som främjar välbefinnande.  
  3. Vi stärker det regionala och lokala förebyggande rusmedelsarbetet. Via våra fyra regionala centra stärker vi det regionala och lokala förebyggande rusmedelsarbetet. 
  4. Effektivare verksamhet genom samarbete. Vi stöder organisationernas samarbete. Vi samordnar det riksomfattande organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete. Genom samarbete är vår verksamhet effektivare på riksomfattande, regional och lokal nivå.  

Våra värderingar:  

  • Föregångare Vi utvecklar och tillämpar nya arbetsformer och metoder, vi jobbar flerspråkigt och vi följer trender och svaga signaler. 
  • Pålitlighet Vi är en pålitlig, ansvarsfull, trygg och kunnig flerprofessionell samarbetspartner. Vår verksamhet grundar sig på evidensbaserad kunskap, samt på information och erfarenheter från det praktiska utvecklingsarbetet. 
  • Likvärdighet Vår verksamhet är rättvis, likvärdig och jämlik både regionalt, språkligt, socialt, kulturellt och vad gäller kön och ålder. 
  • Diskuterande Vi främjar kommunikation och bemötande på alla plan. Vi är håller oss medvetna om utvecklingar i omvärlden och deltar aktivt i den samhälleliga diskussionen.  
  • Delaktighet Vi framför olika gruppers synpunkter när vi deltar i den offentliga diskussionen. Vi stöder medborgarnas aktivitet via våra medlemsorganisationers verksamhet.

Läs mera om vår strategi här (pdf, 6 Mb) på finska.