Organisationsstruktur

EHYT är en riksomfattande organisation med ca 80 anställda. Vårt huvudkontor ligger i Vallgård i Helsingfors, där största delen av vår personal jobbar. Dessutom jobbar ca en fjärdedel av EHYTs anställda på regionalkontor på olika håll i Finland.

Familjen cyklar.

EHYTs regionalkontor ligger i Lahtis, Tammerfors, Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio och Uleåborg. Dessutom upprätthåller vi rusmedelsfria Elokolo-träffpunkter i Helsingfors, Tammerfors, Birkala, Lahtis och Åbo.

EHYT har över 120 medlemsorganisationer över allt i Finland (se listan på finska).

EHYTs organisarionsstruktur.

Ledning

EHYTs ledningsgrupp består av verksamhetsledaren, avdelningscheferna, kommunikationschefen och utvecklingschefen. Verksamhetsledaren leder hela organisationens verksamhet och avdelningscheferna ansvarar för ledningen och utvecklingen av sina avdelningar. Kommunikationschefen leder kommunikationsarbetet i samarbete med verksamhetsledaren. Uvecklingschefen ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet tillsammans med verksamhetsledaren och den övriga ledningsgruppen.

Ledningsgruppen samt enhetscheferna ansvarar tillsammans för organisationens ledning. Ledningsgruppen och enhetscheferna ansvarar för att målen för verksamheten uppnås och att de gemensamma riktlinjerna för verksamheten följs. Ledningsgruppen ansvarar för det administrativa arbetet.

Den utökade ledningsgruppen består av ledningsruppens medlemmar, av enhetscheferna samt specialexperten som ingår i stödenheten.

Den utökade ledningsgruppen fungerar framför allt som ett forum för planering, uppföljning och utveckling av organisationens verksamhet samt utveckling av ledarskapet.

Läs EHYTs stadgar.

Ledningsgruppens medlemmar:

verksamhetsledare Juha Mikkonen
avdelningschef (unga) Ilmo Jokinen
utvecklingschef Heikki Luoto
avdelningschef (regional verksamhet och organisationsverksamhet) Jiri Damski
kommunikationschef Päivi Tiittanen
avdelningschef (vuxna) Marika Vartiainen
ekonomi- och förvaltningschef Kari Vuorinen


ledningsgruppens sekreterare: Oona Raatikainen