Piirroksessa eri ikäisiä ihmisiä puistossa.

Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista

Hyvinvointialue voi omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, autetaanko ihmisiä vasta kun ongelmat syvenevät vai voitaisiinko ongelmien syntyminen ehkäistä ennalta. Ehkäisevä työ kannattaa.

Hyvinvointivaalit


23.1.2022

Äänesta ja vaikuta

Jokaisella on oikeus voida hyvin

Päihde- ja peliongelmat vaikuttavat yhteiskuntaan valtavasti. Tämä on asia, joka koskettaa kaikkia suomalaisia, ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Näin ei missään nimessä tarvitse olla. Me tarvitsemme toimia, jotta mahdollisimman moni voi hyvin.

Ehdokas – Ilmoittaudu hyvinvoinnin puolestapuhujaksi!

Aluevaalikampanjassa tarjoamme tietoa, ratkaisuehdotuksia ja aineistoja ehkäisevän päihdetyön edistämisestä.

Tule mukaan!
Piirroskuvassa kaksi aikuista pöydän ääressä. Toisella tietokone.

Tilaa Ehkäisevän päihdetyön uutiskirje!

Tilaa kerran kuussa ilmestyvä Ehkäisevän päihdetyön TEEMA -uutiskirje. Se on suunnattu erityisesti kuntien ja järjestöjen toimijoille.

Tilaa uutiskirje