Organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete

Organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete (EPT-nätverket) består av ca 55 organisationer inom social- och hälsovården som vill förebygga och minska rusmedelsrelaterade skadeverkningar.

Ulkoilija hiihtää latua, josta on hiihdetty paljon.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete (EPT-nätverket) består av ca 55 organisationer inom social- och hälsovården som vill förebygga och minska rusmedelsrelaterade skadeverkningar.

Organisationsnätverket skapades utifrån ett behov att stärka det förebyggande rusmedelsarbetet, och öka samarbetet mellan organisationerna som jobbar med förebyggande rusmedelsarbete och besläktade områden. Nätverket omfattar allmännyttiga organisationer, tjänsteproducenter och patientorganisationer som bidrar till nätverkssamarbetet med sin expertis och sina mål- och klientgruppers synvinklar.

Verksamheten startade 2012 och med anslag från Penningautomatförenignen och senare STEA. Verksamheten samordnas av EHYT rf.

Nätverkets medlemmar agerar som experter och förmedlar tillförlitlig information till beslutsfattandeprocesser och den offentliga diskussionen. Nätverket förenar resurser och kompetens för att uppnå ett gemensamt mål.

Kontaktuppgifterna till nätverkets ordförandeskap, arbetsgrupper samt samordningsenhet hittar du på finska på nätverkets egen webbplats bakom denna länk.

EPT-nätverkets mission: Effektivt och meningsfullt förebyggande rusmedelsarbete

Nätverkets synligaste samarbetsformer är rusmedelspolitisk påverkan, till exempel utlåtanden, ställningstaganden, expertarbete, informationsåtgärder, kampanjarbete bl.a. valkampanjer, Vit januari, veckan för förebyggande rusmedelsarbete, #eituomita, Allas stad samt utbildningar och seminarier, till exempel Rusmedelsdagarna, olika seminarier inom social- och hälsovården och andra utbildningar.

Nätverkets vision är ett samhälle där alla har möjlighet till en så god vardag som möjligt.

Läs mer om nätverket på finska: www.ept-verkosto.fi