EHYTs styrelse och fullmäktige

EHYTs förvaltningsorgan är föreningsmötet samt fullmäktige och styrelsen.

Landskap.
Bild: Irmeli Koskenoja

Föreningsmötet

Föreningsmötet ordnas vart tredje år före slutet av mars. På föreningsmötet kan medlemsföreningarna framföra synpunkter och delta i röstningar.

På mötet utvärderas EHYTs verksamhet och ekonomi under föregående treårsperiod. Mötet behandlar även riktriktlinjerna för den kommande verksamheten och ekonomin, samt utser medlemmar till EHYTs fullmäktige.

Fullmäktige

Fullmäktige som utses av föreningsmötet har en mandatperiod på tre år. Fullmäktiges möten hålls två gånger per år före slutet av maj och före slutet av november.

På fullmäktiges möten behandlas bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår. På mötena utses även nya styrelsemedlemmar och det fattas beslut om verksamhets- och ekonomiplanen.

Styrelsen

EHYTs verkställande organ är styrelsen vars medlemmar utses av fullmäktige.

Styrelsens uppgift är att sammankalla föreningens och fullmäktiges möten samt bereda de ärenden som behandlas på dessa och verkställa deras beslut. Styrelsen leder organisationens verksamhet och fattar beslut i de frågor som gäller organisationen och som inte tillhör föreningsmötets eller fullmäktiges befogenhetsområden.

Styrelsens ordförande

Hanna Tainio, hallituksen puheenjohtaja.

Hanna Tainio, medicine doktor, docent, vice verkställande direktör för Kommunförbundet

Hanna Tainio är vice verkställande direktör för Kommunförbundet, där hon bland annat ansvarar för utbildnings-, kultur-, social- och hälsofrågor. Tainio har en medicine doktorsexamen från Tammerfors universitet 1987. Hon har jobbat som assisterande lärare i kirurgi vid Tammerfors universitet samt som expertläkare i Birkalands sjukhusdistrikt. Dessutom har Tainio varit riksdagsledamot (2011–2015) och fullmäktigeledamot i Tammerfors stad (1988–2015) samt stadsfullmäktiges ordförande (2005–2006). Inom social- och hälsovårdssektorn har Tainio innehaft förtroendeuppdrag i flera organisationer och varit ordförande för PAF:s styrelse.

Styrelse (2020)–

MedlemmarSuppleanter
Tainio Hanna, ordförande Pasanen Anneli
Saari Juho, vice ordförandeHuhta Jaana
Eviö-Kärkkäinen MerviSchukoff Jorma
Helenius JenniAutere Minna
Jokilampi JarmoPalosaari Anneli
Komulainen AnnuNurmela Adéle
Koskinen TimoAheinen Ritva
Kujala JohannaSimonen Saana
Sinervuo Veli-Pekka 
Saarinen AijaRajamäki Lassi
Seppälä Vesa-MattiForsström Markku
Sundell Pia-LisaNeuvonen Mia

Nuvarande fullmäktige

Fullmäktiges ordförande

Pekka Puska, valtuuston puheenjohtaja.

Pekka Puska, medicine doktor, politices magister, professor, riksdagsledamot

Pekka Puska har varit generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd samt Folkhälsoinstitutet. Han har över 500 vetenskapliga publikationer inom folkhälsovetenskap, epidemiologi, främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar. Dessutom har Puska publicerat flera än 10 böcker som behandlar folkhälsofrågor. På internationell nivå har han bland annat varit president för World Heart Federation samt direktör för WHO:s i Geneve belägna avdelning för förebyggande av kroniska sjukdomar och främjande av hälsa. I Finlands har Pekka Puska framför allt blivit känd för Norra Karelen-projektet som inleddes på 1970-talet.

Fullmäktige (2017–2020)

Puska Pekka, ordförandeHolopainen Antti
Pääjärvi-Myllyaho Riitta, vice ordförandeSavolainen Minna
Asko-Seljavaara SirpaNiska Salme
Asuma KaapoHakala Kaisa
Heikkilä AnnePartanen Tuula
Kajos MiinaHaakana Marko
Karjula HenriIkävalko Tapio
Katajisto MarjoMyllylä Raili
Kattainen SariSalo Terttu
Lahti EijaHallanheimo Minna
Laitinen EinoKemppainen Irma
Lautala TuulaHolm Liisa
Mikkola SeppoLepistö Eerik
Muhonen MarjoHonkonen Antti
Mäkelä NadjaSuoranta Elina
Rajala TiinaTalvila Tuomas
Rekilä MaaritTörmänen Eija
Röppänen AnneWillamo Petra
Toivonen PetraKima Timo
Vastamäki MarttiKailasmaa Marko
Väisänen Eeva-MaijaSiimes Ilpo
Ylänkö Arja KatriinaKnyazev Tanja-Riikka

Övriga suppleanter i platsordning:

  1. Kemppainen Heikki
  2. Heinonen Leena
  3. Palkama Outi