EHYTs styrelse och fullmäktige

EHYTs förvaltningsorgan är föreningsmötet samt fullmäktige och styrelsen.

Landskap.
Bild: Irmeli Koskenoja

Föreningsmötet

Föreningsmötet ordnas vart tredje år före slutet av mars. På föreningsmötet kan medlemsföreningarna framföra synpunkter och delta i röstningar.

På mötet utvärderas EHYTs verksamhet och ekonomi under föregående treårsperiod. Mötet behandlar även riktriktlinjerna för den kommande verksamheten och ekonomin, samt utser medlemmar till EHYTs fullmäktige.

Fullmäktige

Fullmäktige som utses av föreningsmötet har en mandatperiod på tre år. Fullmäktiges möten hålls två gånger per år före slutet av maj och före slutet av november.

På fullmäktiges möten behandlas bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår. På mötena utses även nya styrelsemedlemmar och det fattas beslut om verksamhets- och ekonomiplanen.

Styrelsen

EHYTs verkställande organ är styrelsen vars medlemmar utses av fullmäktige.

Styrelsens uppgift är att sammankalla föreningens och fullmäktiges möten samt bereda de ärenden som behandlas på dessa och verkställa deras beslut. Styrelsen leder organisationens verksamhet och fattar beslut i de frågor som gäller organisationen och som inte tillhör föreningsmötets eller fullmäktiges befogenhetsområden.

Styrelsens ordförande

Heidi Viljanen, politices magister (samhällvetenskaper)

Styrelse (2021–2024)

MedlemmarSuppleanter
Heidi Viljanen, ordförande Anne Babb
Aija Saarinen, vice ordförandeEva-Greta Snäll
Minna AutereMarkku Forsström
Christa Carpelan
Linda JaakoSusanna Niinimäki
Jarmo JokilampiTuula Lautala
Teemu KaskelaJussi Suojasalmi
Jorma KetolaSami Teikko
Johanna KujalaJoel Vierikko
Tiina PajukariMiisa Tervala
Kaarlo SimojokiPetra Toivonen
Martti VastamäkiKari Aaltonen

Nuvarande fullmäktige

Fullmäktiges ordförande

Marina Erhola, medicine doktor, direktör för Birkalands välfärdsområde

Fullmäktige (2023–2026)

Marina Erhola, ordförandeIsmo Haapala
Minna Savolainen, vice ordförandePaula Haverinen
Marika AholaSini Heino
Maj EstlanderHannah Honkanen
Arto GrönroosMatti Huusko
Kaija HonkaHans Kankkonen
Antti HyttiEssi Leinonen
Kimmo KumlanderAllan Lindberg
Teemu LiedenpohjaOlga Liukkonen
Markku LindgrenNiina Lyijynen
Tapio MajuriSonja Naalisvaara
Senni MoilanenJohanna Pajunen
Teuvo MunkkiMarja Raitoharju
Ira ToppinenTiina Rajala
Anneli PalosaariTaru Santamäki
Anneli PasanenTuomo Seppänen
Tuulikki RaskIrma Taavela
Satu SuihkonenCoel Thomas
Peppi Tervo-HiltulaMari Tuomainen
Pasi TuomailaPetra Willamo
Mirka VainikkaArja Katriina Ylänkö
Elina ViitaniemiHilkka Åhman-Närä

Övriga suppleanter i platsordning:

  1. Maarit Rekilä