EHYTs historia

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf grundades 2011 då tre organisationer inom förebyggande rusmedelsarbete sammanslogs.

flicka i en skog

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf grundades 1.6.2011 då tre föreningar – Livet Är Det Bästa Ruset rf, Elämäntapaliitto ry och Terveys–Hälsan ry – undertecknade ett avtal om att slå samman sin verksamhet. Den nya organisation – Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf – inledde sin verksamhet 1.1.2012.

Livet Är Det Bästa Ruset, Elämäntapaliitto och Terveys–Hälsan var medborgarorganisationer inom förebyggande rusmedelsarbete med ca 20 anställda var.

Elämäntapaliitto och Terveys–Hälsan hade sitt ursprung i de olika nykterhetsrörelser som uppkom i slutet av 1800-talet och i olika skeden under 1900-talet. Från början var Elämäntapaliitto och Terveys–Hälsan politiska rörelser och organisationernas förhållningssätt till nykterhet skiljde sig något. Livet Är Det Bästa Ruset uppkom år 1997 och som namnet antyder, grundades föreningen utifrån en kampanj mot droger.

Organisationerna hade ungefär lika stor personal och budget. Samtliga tre organisationer fick bidrag från Penningautomatförbundet (PAF). Dessutom fick organisationerna bidrag från fonder samt från olika ministerier i form av projektbidrag. Livet Är Det Bästa Ruset fick dessutom medel genom direkt insamling.

Grunden till sammanslagningen låg i de tre föreningarnas gemensamma vilja att genom enade krafter bilda en starkare och mera handlingskraftig förening. Det fanns också en gemensam vilja att avskaffa de politiska skiljemurarna mellan organisationerna. Sammanslagningen föregicks av två års planering och beredning.

Från första början inledde EHYT sin verksamhet i hela landet med målet att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga rusmedelsrelaterade skadeverkningar bland hela befolkningen. EHYTs mål är att främja den samhälleliga diskussionen om rusmedelsfrågor samt att påverka utvecklingen av den finländska rusmedelspolitiken och rusmedelsarbetet.

Läs mer på finska om EHYTs historia och om sammanslagningen (pdf, 1 Mb).

EHYT rtf