Miten EHYT ehkäisee rahapelihaittoja?

Rahapelihaittoja ehkäistään parhaiten samoilla keinoilla kuin muitakin päihdehaittoja. Tärkeintä on vähentää päihteiden ja rahapelien kysyntää, saatavuutta sekä päihteiden ja rahapelien käytöstä syntyviä haittoja.

Mies pelaa marketin pelikoneella, lapset odottavat vähän matkan päässä.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

EHYTin rahapelihaittojen ehkäisytyön painopisteenä on kiinnittää huomiota riskirahapelaamiseen ja kouluttaa muun muassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ottamaan puheeksi rahapelaaminen ja tunnistamaan riskipelaaminen (niin sanottu ”Kaksi kysymystä rahapelaamisesta” -malli).

Riskitasolla rahapelaaville aiheutuu jonkin verran haittoja, mutta heidän pelaamisensa ei ole vielä rahapeliongelman tai -riippuvuuden tasolla. THL:n väestökyselyn mukaan vuonna 2019 tällä riskitasolla pelaavia oli Suomessa 397 000 henkilöä[1]. On tärkeää varmistaa, ettei riskitasolla pelaamisesta siirrytä ongelmapelaamiseen, vaan että koetut haitat saataisiin minimoitua ja riskitasolla pelaavat pelaamaan rahapelejä kohtuudella tai lopettamaan kokonaan.

EHYTin kokonaisbudjetista noin neljä prosenttia käytetään rahapelihaittojen ehkäisytyöhön. Tämä osuus muodostuu valtionavustuksesta, jonka on myöntänyt sosiaali- ja terveysministeriö hakemuksen perusteella. Avustus tulee käyttää hakemuksessa määriteltyihin tarkoituksiin.

Räätälöimme koulutusta rahapelihaittojen ehkäisystä eri kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille. Vuonna 2020 EHYT on kouluttanut esimerkiksi sosiaali- ja terveysalojen työntekijöitä, päihdekysymyksiin erikoistuneita ammattikorkeakouluopiskelijoita sekä puolustusvoimien henkilökuntaa. Työskentelemme myös sen eteen, että rahapelihaittojen ehkäisy on mukana työelämän ehkäisevässä päihdetyössä ja työpaikkojen päihdeohjelmissa. Lisäksi teemme yhteiskunnallista vaikuttamista viestimällä rahapelihaitoista sekä olemme mukana erilaisissa rahapelihaittoja torjuvissa verkostoissa ja työryhmissä kotimaassa ja ulkomailla.

EHYTin toiminta kokonaisuudessaan on laajaa. Toimimme koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Rahapelihaittojen ehkäisyn tavoitteita, sisältöjä ja toimintamalleja hyödynnetään ja levitetään mahdollisuuksien mukaan kaikessa toiminnassamme.

[1] Salonen A., Hagfors H., Lind K., Castrén S., Kontto J., (2020) Rahapelaaminen, peliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet vuosina 2007-2019– Suomalaisten rahapelaaminen 2019. THL, Raportti 18/2020. (thl.fi)