Olet täällä

Ikääntyneet

IKÄÄNTYNEET JA ALKOHOLI
KESKUSTELUN TUEKSI
IKÄÄNTYNEET JA RAHAPELAAMINEN

 

Alkoholi ja lääkkeet

Miten alkoholi vaikuttaa eri lääkkeisiin? Opaslehtinen kaikille 55 vuotta täyttäneille.

Sähköineen lukemiseen: Tiesitkö tämän lääkkeistä ja alkoholista? (pdf)

Tulostukseen:  Tiesitkö tämän lääkkeistä ja alkoholista? (pdf) (iso tiedosto)

 

Ikääntyneet ja alkoholi

Ikääntyneet käyttävät alkoholia siinä missä muutkin aikuiset. Yleisesti ottaen alkoholinkäyttö vähenee ikääntyessä, mutta elämänaikaiset tottumukset, ystävät ja perhepiiri vaikuttavat siihen miten kukin juo ja missä tilanteessa.

Alkoholinkäyttöä pidetään kohtuullisena, kun se on harvoin toistuvaa, alkoholia juodaan kerralla vähän ja humalaan asti juominen on poikkeuksellista.

Yli 65-vuotiaille alkoholinkäytön riskirajat ovat kuitenkin alhaisemmat kuin työikäisille. Alkoholinkäytön riskit eivät todennäköisesti nouse liian suuriksi, jos

  • kerralla ei juoda enempää kuin kaksi annosta alkoholia
  • viikossa ei juoda enempää kuin seitsemän annosta
  • vähintään yksi päivä viikossa pidetään ilman alkoholia.

Iän myötä ihmiskehon nestepitoisuus vähenee ja rasvakudoksen suhteellinen osuus lisääntyy. Elimistössä tapahtuu myös hormonaalisia muutoksia. Useimmilla yli 65-vuotiailla alkaa lisäksi jo olla käytössä joitakin lääkärin määräämiä lääkkeitä. Nämä tekijät on otettu huomioon määriteltäessä edellä mainittuja riskirajoja.

Lääkityksen yhteensopivuus alkoholin kanssa on aina hyvä varmistaa lääkäriltä tai apteekista. Monilla yleisesti käytetyillä lääkkeillä (esim. diabetes-, verenpaine- tai verenohennuslääkitys) voi olla yllättäviä yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.
 

Keskustelun tueksi

Onks’ uutta tietoo? –opintoaineisto

Opintoaineisto on EHYT ry:n, Eläkkeensaajien Keskusliiton ja Eläkeläiset ry:n ”Onks’ uutta tietoo” –hankkeen tuotos. Se sisältää yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja työmenetelmiä, joiden avulla voidaan rohkaista keskustelua alkoholista ikääntyneiden kesken. Aineisto on tarkoitettu ennen kaikkea ikääntyneiden järjestöjen harrastus- ja kerhotoiminnan vetäjien käyttöön.

Aineiston avulla ikääntyneillä on mahdollisuus järjestötoiminnan yhteydessä toteuttaa keskustelua alkoholista omaan tahtiinsa ja omilla ehdoillaan.

Aineisto on rakennettu siten, että sen pohjalta voidaan rakentaa viiden opintokerhomaisen tapaamisen sarja. Käsiteltävät teemat ovat:

  •     Tarinat, elämän suola
  •     Sopivasti vai liikaa?
  •     Kuiva ja kostea yhteisö
  •     Meidän yhdistys

Aineisto on järjestetty niin, että sen suosittamalla tavalla toteutettu keskustelusarja täyttää kriteerit vapaan sivistystyön järjestöjen myöntämiin opintokerhotoiminnan valtionavustuksiin.

Onks uutta tietoo? -opintoaineisto (2014)  Lataa aineisto

Porinakortit

Porinakorttien avulla on mahdollista viritellä ikääntyneiden kesken keskustelua terveydestä, elämän voimavaroista ja alkoholista. Porinakortti soveltuu myös yleiseksi tiedotusmateriaaliksi alkoholista ikääntyneille aikuisille: se sisältää ns. AUDIT-testin, joka on sovellettu ikäihmisille.

Porinakortteja voi tilata EHYT ry:n verkkokaupasta tai ladata ja tulostaa itse oheisista linkeistä >>

Ikääntyneet ja rahapelaaminen

Ikääntyneiden rahapelaamisesta ollaan usein huolestuneita, mutta aiheesta tiedetään vähän. Huolta kantavat aikuiset lapset, tiedotusvälineet sekä ikääntyneiden kanssa työskentelevät ammattilaiset. Tutkimus ei kuitenkaan tue ajatusta, että peliongelma olisi erityisesti ikäihmisiä koskeva ilmiö.

Ikäihmisillä on nykykäsityksen mukaan harvemmin peliongelmia ja -haittoja kuin nuoremmilla. He eivät raportoi rahapeliongelmaan liittyvistä terveysongelmista, taloudellisista ongelmista tai rahan lainaamisesta pelaamiseen yhtä usein kuin nuoremmat. He pelaavat harvempia pelejä ja heidän kulutuksensa pelaamiseen on nuorempia vähäisempää. 

Pelihaittojen ehkäisyssä ikääntyneet ovat kuitenkin luonteva kohderyhmä. Korkeaan ikään liittyy pelihaittojen riskitekijöitä, jotka on hyvä ottaa huomioon. Esimerkiksi yksinäisyys, sairaudet ja menetykset voivat osaltaan myötävaikuttaa pelihaittojen syntymiseen. Monilla on eläkkeen myötä pienet tulot, jolloin talous on haavoittuvaisempi pelaamisen tappioille. Ikääntyneiden peliongelmat kehittyvät muiden ikäryhmien edustajia hitaammin, mikä jättää suuremman aikaikkunan varhaiselle puuttumiselle.


 

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
1 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.