KUPLA-tuutorikoulutukset

KUPLA-tuutorikoulutukset ovat kuusiosainen koulutuskokonaisuus, joka on tarkoitettu yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien opiskelijatuutoreiden kouluttamiseen. Tuutorikoulutukset koostuvat PowerPoint-dioista, joiden muistiinpanoista löydät kouluttajan ohjeet. Koulutusta ei ole suunniteltu tuutoreiden itseopiskelumateriaaliksi.

Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, joka aloitetaan koulutuksesta 1. Tuutorin rooli ja joka päättyy osioon 6. Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä. Koulutusosioita on kuusi ja niitä voidaan käyttää myös yksittäisinä koulutuskokonaisuuksina tai niiden materiaalia voi yhdistellä ja muokata.

Koulutusten lisäksi voidaan myös käyttää Osaava tuutori – opiskelijatuutorin tehtäväkirjaa tuutoroinnin suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin apuna.

Versio 2.2, julkaistu 23.4.2021. Lataa koulutuksien esitykset alta.

Diasarjat saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi:
Lataa materiaalit
KUPLA_1_Tuutorin_rooli_s ( 8,82 Mt, pptx ) Lataa
KUPLA_2_Tuutoritoiminnan_suunnittelu_s ( 809,18 kt, pptx ) Lataa
KUPLA_3_Tuutorin_ryhmanohjaustaidot_ja_turvallinen_ilmapiiri_s ( 1,45 Mt, pptx ) Lataa
KUPLA_4_Moninaisuuden_huomioiminen_ja_inklusiivisuus_tuutori_toiminnassa_s ( 814,96 kt, pptx ) Lataa
KUPLA_5_Opiskelukyky_ja_mielen_hyvinvointi_s ( 9,75 Mt, pptx ) Lataa
KUPLA_6_Paihteiden_rooli_opiskelu_yhteisossa_s ( 1 010,64 kt, pptx ) Lataa

Kuvaus

KUPLA-tuutorikoulutukset ovat kuusiosainen koulutuskokonaisuus, joka on tarkoitettu yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien opiskelijatuutoreiden kouluttamiseen. Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, joka aloitetaan koulutuksesta 1. Tuutorin rooli ja joka päättyy osioon 6. Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä.

Koulutusosioita on kuusi ja niitä voidaan käyttää myös yksittäisinä koulutuskokonaisuuksina tai niiden materiaalia voi yhdistellä ja muokata.

1.Tuutorin rooli
Koulutuksessa pohditaan tuutorin omia motiiveja ja tavoitteita tuutorina toimimiseen. Tämän koulutuksen myötä tuutori ymmärtää oman roolinsa ja tehtävänsä suhteessa aloittaviin opiskelijoihin. Tuutori oppii hahmottamaan oman roolinsa ja tehtävänsä suhteessa erilaisiin odotuksiin, joita tuutoritoimintaan kohdistuu.

Kesto: noin 60 min.

2.Tuutoritoiminnan suunnittelu
Koulutuksessa tuutori oppii ymmärtämään paremmin tuutoritoiminnan tavoitteellisuutta. Tuutori saa välineitä, joilla hän voi suunnitella tavoitteellista tuutoritoimintaa. Koulutuksen aikana tutustutaan yhteisten pelisääntöjen sopimisen tärkeyteen. Tuutoria perehdytetään raportoinnin luonteeseen ja sen merkitykseen itsensä ja muiden kannalta.

Kesto: noin 60 min

3.Tuutorin ryhmänohjaustaidot, ryhmäprosessi ja turvallinen ilmapiiri
Koulutuksessa käydään läpi ryhmäprosessin eri vaiheita ja niiden huomioimista tuutoritoiminnassa. Osallistuja perehdytetään turvallisen ryhmän merkitykseen ja hän oppii keinoja turvallisen ilmapiirin luomiseksi ryhmässä. Tuutori ymmärtää, että ryhmän ohjaaminen on harjoiteltavissa oleva taito. Koulutuksessa tuutori saa keinoja tutustumisharjoitteiden suunnitteluun, jotka sopivat kaikille fukseille.

Kesto: noin 90 min.

4.Moninaisuuden huomioiminen ja inklusiivisuus tuutoritoiminnassa
Koulutuksessa tutustutaan stereotypioihin ja omiin ennakkoluuloihin. Koulutuksen aikana tuutori oppii suunnittelemaan inklusiivista toimintaa ja harjoitteita, jotka sopivat kaikille uusille opiskelijoille.

Kesto: noin 75 min.

5.Opiskelukyky ja mielen hyvinvointi
Tässä koulutuksessa tutustutaan opiskelukykyyn sekä mistä osa-alueista opiskelukyky muodostuu. Tuutori oppii ymmärtämään, miksi mielen hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä puhuminen on olennaista tuutoritoiminnassa. Koulutuksen jälkeen tuutori tietää keinoja, miten ottaa toiminnassa huomioon mielen hyvinvointiin liittyvät asiat. Tuutori oppii keinoja, joilla tukea omaa jaksamistaan ja tietää, miten ottaa huoli puheeksi fuksin kanssa. Tuutori saa neuvoja siihen, miten tarpeen tullen ohjata fuksi avun piiriin.

Kesto: noin 60 min.

6.Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä
Koulutuksessa tuutori pohtii, millaisessa roolissa päihteet ovat omassa opiskeluympäristössä ja ymmärtää, miksi päihteistä puhuminen on olennaista tuutoritoiminnassa. Koulutuksessa tuutori oppii keinoja, miten päihteisiin liittyvät asiat voi huomioida toiminnassa. Koulutuksen jälkeen tuutori tietää, miten ottaa huoli puheeksi ja miten ohjata fuksi avun piiriin.

Kesto: noin 75 min.

Koulutusmateriaali on tuotettu KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hankkeessa (2018–2020). Lisää materiaaleja täällä.

EHYT ry:n ja Nyyti Ry:n KUPLA-hankkeen tavoitteena oli tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria.

KUPLA kannustaa keskustelemaan päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista avoimesti korkeakouluyhteisöissä.