Kumppanuussopimus yhteistyöstä alueellisesti

Kumppanuussopimus solmitaan EHYTin ja esimerkiksi kunnan välillä oppilaitoksissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön kustannuksista, tavallisesti vuodeksi kerrallaan. Kumppanuussopimuksen kautta toinen sopimusosapuoli voi kustantaa kouluille EHYTin tarjoamia päihde- ja pelikasvatusoppitunteja, vanhempainiltoja ja henkilöstöinfoja.

Kuva Hubu-oppitunnilta.

Miksi?

Kunnan tehtävänä on investoida nuorten hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevällä päihde- ja pelikasvatustoiminnalla säästetään euroja pitkällä tähtäimellä.

Kunnan ja EHYTin välille solmitun kumppanuussopimuksen kautta kunta saa faktatietoa ja konkreettista tukea lasten ja nuorten parissa tehtävään hyvinvointityöhön sekä hyvinvoinnin seurantaan.

Kumppanuussopimus solmitaan alueelle jonkun tai useamman toimijan: kunnan, kaupungin, alueen nuorisotyön, Lions Clubien, vanhempainverkoston ja EHYTin välillä oppilaitoksissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön kustannuksista, tavallisesti vuodeksi kerrallaan. Kumppanuussopimus antaa kouluille mahdollisuuden ottaa maksuttomasti vastaan EHYTin tarjoamia päihde- ja pelikasvatusoppitunteja, vanhempainiltoja ja henkilöstöinfoja. Toiminta on opetussuunnitelman mukaista päihde- ja pelikasvatustyötä ja tukee johdon ja opettajien työtä oppilaitoksissa. EHYTin päihde- ja pelikasvatustyö on myös tuki oppilashuoltotyölle. Ennaltaehkäisy on tehokkain tapa torjua päihde- ja peliongelmia niin yhteiskunnan kuin yksilön tasolla.

Miten?

Tärkein päämäärä on ehkäistä lasten ja nuorten päihde- ja pelihaittoja. Toimimme kokonaisvaltaisesti, tuemme vanhemmuutta sekä kasvatusalan ammattilasten työtä, rakennamme lasten ja nuorten toimintaympäristöä turvallisemmaksi ja hyvinvointia edistäväksi. Kohderyhmistä keskiössä ovat 6–20 -vuotiaat lapset ja nuoret.

Kouluissa ja oppilaitoksissa edistämme yksilön hyvinvoinnin lisäksi yhteisön hyvinvointia. Yhteisöä tukemalla saadaan ehkäisevä päihde- ja pelikasvatustyö nivottua rakenteisiin niin, että se on läsnä koulujen, oppilaitosten sekä kotien arjessa. Päihde- ja pelikasvatustoiminnoilla tuemme koulun- ja oppilaitosyhteisön haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria.  

Milloin?

Kumppanuussopimuksia solmitaan ja päivitetään vuodeksi / lukuvuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä sopimuksen on allekirjoittanut noin 20 kuntaa eri puolilla Suomea. Sopimukset ovat erilaisia ja yhteistyössä sopijapuolten kanssa päätetään, mitä luokka-asteita, toimintamenetelmiä ja alueen kouluja resurssointi koskee. Yhteyksiä ja lisätietoa voi tiedustella mihin aikaan tahansa vuoden ympäri. Ehkäistään päihde- ja peliongelmia yhdessä jo ennen kuin ne syntyvät!

Tiedustelut ja yhteydenotot

Päivi Christensen

Puranen Päivi

Oppilaitostyön päällikkö 050 413 7017
Katso henkilön esittely