Ideapankki korkeakouluyhteisöjen sosiaaliseen mediaan

Ideapankki on kerätty KUPLA-hankkeen somekanaviin tuotetuista sisällöistä sekä hankkeen aikana tehdyistä tukimateriaaleista.

Tämä materiaali on tarkoitettu viestinnän tekijän tueksi opiskelijayhteisön sosiaalisen median sisältöjen ideointiin.

KUPLA otti hankkeen aikana sosiaalisessa mediassa esiin eri teemoja opiskelijaelämään liittyen, keskittyen erityisesti mielen hyvinvointiin ja päihteiden rooliin opiskelijakulttuurissa. Sosiaalisen median kautta tapahtuva avoin viestintä ja keskustelu kannattaa pitää osana yhteisöllisyyden rakentamista.

Kyseessä ei ole yhtenäinen esitys, vaan ideapaperi someviestinnän toteuttamisen tueksi.

Lataa materiaalit
KUPLA_Someideapankki_s ( 9,51 Mt, pptx ) Lataa

Kuvaus

Materiaali on tuotettu KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hankkeessa (2018–2020). Lisää materiaaleja täällä.

EHYT ry:n ja Nyyti Ry:n KUPLA-hankkeen tavoitteena oli tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria.

KUPLA kannustaa keskustelemaan päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista avoimesti korkeakouluyhteisöissä.