Stöd för olika livssituationer

Hur ska jag gå till väga om jag oroar mig för mitt eget eller en närståendes användning av rusmedel eller spelande? Vart kan jag vända mig för att få hjälp? Vi har samlat information och tips som stöd för olika livssituationer.

Den lilla tjejen ger mamma en puss på kinden.
Foto: Jukka Rapo

Förebyggande av rusmedels- och spelproblem på arbetsplatser

Vad kan man göra på arbetsplatsen för att förebygga missbruksproblem?