Beställ nyhetsbrev

Jobbar du med barn och unga? Vill du få inspirerande lästips och information om förebyggande arbete, rusmedel och spelande? Bekanta dig med vårt nyhetsbrev!

Rusmedels- och spelfostran med EHYT -nyhetsbrevet utkommer fyra gånger om året.
Vi informerar dig som arbetar med barn och unga om bland annat artiklar, evenemang och material som lärare, ungdomsarbetare och alla som arbetar med unga kan använda i sitt arbete.

Läs de tidigare Rusmedels- och spelfostran med EHYT -nyhetsbreven!

EHYT har flera nyhetsbrev på finska som du kan bekanta dig med här.