Vad gör jag om mitt barn använder cannabis?

Cannabisbruk har blivit vanligare i Finland och allt fler ungdomar har någon i sin kompiskrets som provat cannabis. Läs mera om sätt att diskutera cannabis med ungdomar.

Unge och cannabis.

Hur prata med ungdomar om cannabis?

Hos en del ungdomar väcker cannabis stort intresse, vilket kan märkas i till exempel hur de pratar om cannabis. Detta kan skapa förvirring och oro hos föräldrar. Hur vet man om det egna barnet använt cannabis? Vad kan föräldrar göra i en sådan situation? Det är viktigt att prata med ungdomarna om cannabis på ett sätt som är sakligt, lugnt och baserar sig på fakta. Det är bra att förbereda sig för samtalet genom att öka sin egen kunskap om cannabis.

Man behöver inte veta allt om cannabis för att prata om det med ungdomar. Det är precis lika viktigt att lyssna och diskutera utifrån ungdomarnas uppfattningar och åsikter. Det är viktigt att den vuxna kan ta emot och prata om de positiva föreställningar ungdomar kan ha om cannabis. Det finns många orsaker till att cannabis intresserar ungdomar, precis som det finns många motiv till att ungdomar använder cannabis. Även om man är av en annan åsikt, är det är viktigt att försöka förstå och prata om orsakerna och motiveringarna till cannabisbruk på ett analytiskt sätt.

För en vuxen kan det kännas att unga har mera kunskap om cannabis än vuxna har. Det är ändå viktigt att komma ihåg att poängen med samtalet inte är att tävla om vem som vet mer. Det lönar sig också att vara uppmärksam på att ungdomar inte alltid har korrekt information. Därför är det bra att diskutera källkritik och tillsammans fundera hur man kan avgöra om information eller en informationskälla är pålitlig. Vid behov är går det alltid att tillsammans ta reda på sådant man inte vet. Det är speciellt viktigt att inte överdriva eller använda skrämseltaktiker, då det kan skada den vuxnas trovärdighet i ungdomars ögon.

I skolan behandlas cannabis utifrån olika perspektiv i olika läroämnen. Under hälsokunskapslektioner kan unga få information om vilka hälsoeffekter cannabis har, medan de samhälleliga följderna av cannabisbruk och cannabis lagliga ställning kan behandlas under samhällslärolektioner.

Mera information om hur vanligt cannabisbruk är i Finland.

10 tips för att prata om rusmedel med ditt barn

 1. Fråga hur hen har det.
  Avbryt det du sysslar med då ditt barn vill prata med dig.
 2. Var intresserad, ställ frågor och fokusera på att lyssna.
  Ge ditt barn din oavbrutna uppmärksamhet. Med åldersanpassade samtal bryter du tabun, korrigerar missförstånd och ger ditt barn perspektiv på att fatta ansvarsfulla beslut.
 3. Det är bra att lyfta fram olika synvinklar och åsikter i samtalet.
  Vad tänker jag om cannabis? Hur skulle vår familj agera om vårt barn blev fast för att använda cannabis?
 4. Undvik skrämseltaktiker med ditt barn.
  Håll dig till fakta och dina egna åsikter i samtalet. Undvik att påstå sådant du inte har belägg för eller kunskap om. Om ni är osäkra på något, sök tillsammans fram fakta från en pålitlig källa.
 5. Intresse för ett rusmedel betyder inte automatiskt att ditt barn har använt eller vill använda rusmedel.
  Intresset kan handla om en önskan att förstå sig på rusmedel som fenomen.
 6. Bekanta dig med ditt barns vänner och deras föräldrar.
  Vem umgås ditt barn med och var rör sig ditt barn? Bekanta dig i den mån det är möjligt med föräldrarna till ditt barns vänner. Kom tillsammans överens om övernattningar. Spara kompisarnas mobilnummer.
 7. Rusmedelsfostran är inte en avskild del av uppfostran.
  Rusmedelsfostran är en del av vardagen och sker i vardagliga situationer där rusmedel blir aktuella på olika sätt.
 8. Acceptera ditt barn så som hon eller han är.
  Att bli utsatt för diskriminering eller vara rädd för att bli utsatt för diskriminering är psykiskt belastande och ökar risken för rusmedelsproblem och psykisk ohälsa.
 9. Var intresserad av ditt barns liv. Påminn ditt barn om att familjens stöd och kärlek förblir oförändrade även om ditt barn begår misstag.
 10. Berätta att ditt barn alltid får och bör komma hem. Berätta att hon eller han alltid kan ringa dig oberoende vad som hänt! Unga kan vara rädda för att deras föräldrar får veta om rusmedelsbruket. Hemlighållandet kan leda till riskfyllda situationer om den unga inte vågar be om hjälp när rusmedlet orsakar problem. 

Hur känner man igen cannabisbruk?

Det kan vara svårt eller till och med omöjligt för föräldrar att känna igen ungdomars experimenterande med cannabis. Ungdomar gör sina cannabisexperiment i hemlighet, eftersom det är frågan om ett olagligt ämne.

Därför är det bra att ha koll på sitt barns fritid: med vem och var tillbringar ditt barn sin tid? Det lönar sig också att prata om cannabis i förväg och till exempel fråga hur cannabis har behandlats i skolan.

Det finns vissa tecken kopplade till cannabisbruk som föräldrar genast bör prata om med barn då de uppenbarar sig. Dessa är till exempel lukten av cannabis i den ungas kläder eller att man hittar cannabis eller användningsredskap, som en grinder, bland den ungas saker. Det mest centrala är ändå att man litar på sin känsla och oro över att något har förändrats hos den unga. Det lönar sig alltid att ta oron till tals med sitt barn.

Mer fakta om cannabis.

Bekanta dig också med materialet Rusmedel och ungdomar.

Hur agera när cannabisbruket kommit fram?

 • Man bör genast ta tag i cannabisbruket genom att ta det till tals med sitt barn. Det lönar sig att uppmärksamma följande saker:
 • Hur förhåller vi oss till cannabis och bruk av cannabis i vår familj?
 • Fundera på dina egna attityder till cannabis och skaffa dig kunskap i förväg.
 • Då den unga är akut berusad, ta hand om hens trygghet och flytta samtalet till följande morgon.
 • Orka återkomma till temat upprepade gånger även om den unga vägrar prata eller förnekar allt.
 • Berätta om din oro. Ingen förlorar på det.
 • Undvik att anklaga och skuldbelägga.
 • Kom ihåg att lyssna och fråga om orsakerna för bruket.
 • Acceptera den unga som person även om du inte accepterar alla hens handlingar. 

Var får man hjälp?

Det lönar sig att ta reda på ortens stödtjänster i förväg och att ha en låg tröskel för att söka hjälp. Man kan börja med att kontakta studerandehälsovårdaren, kuratorn, psykologen eller till exempel en lärare vid den ungas utbildningsanstalt.

Andra parter som kan erbjuda hjälp och stöd:

 • hälsostationen
 • socialbyrån
 • ungdomsstationen
 • en ungdomsarbetare
 • EHYTs kostnadsfria 24/7 rådtelefonen 0800 90045 (på finska)

Kom ihåg att ta hand om dig själv och prata om det som har hänt med åtminstone dina närstående.