Nikotinpåsar

Nikotinpåsar är dospåsar som läggs i munnen. De påminner om snuspåsar men innehåller nikotin. Nikotinpåsar kallas ofta för nikotinsnus även om de inte innehåller tobak. Nikotinpåsar innehåller ofta mer nikotin är traditionellt snus. Nikotin är ett uppiggande ämne som orsakar beroende och många hälsoolägenheter, i starka doser även förgiftningar. Försäljningen av nikotinpåsar har tidvis begränsats, tidvis underlättats. Regleringen förändrades åter en gång i juni 2023.

Nikotinpåsar

Risk för intag av stora mängder nikotin

Nikotinpåsar innehåller nikotin, smakämnen, luktämnen, salt, vatten, naturliga fibrer (cellulosa E460, bambu e.d.) och konserveringsmedel. De innehåller inte tobaksväxter, vilket är fallet med snus. Nikotinpåsar smaksätts med smak- och luktämnen av olika slag för att göra dem mer lockande. Smakerna kan vara till exempel godis, lakrits, jordgubbe, citrusfrukter, bacon och peppar.

Mängden nikotin i nikotinpåsarna varierar från 3 till 50 milligram per gram. Påsarna väger mellan 0,3 och 1,0 gram. Till exempel i tobak finns cirka tio milligram nikotin.

Det framgår inte alltid av förpackningen hur mycket nikotin en påse innehåller. Det kan stå till exempel ”normal, stark, extra stark” på förpackningen. Det ökar risken för överdosering av nikotin.

Nikotin orsakar olägenheter och faror för hälsan

Nikotin påverkar olika människor på olika sätt beroende på användarens ålder och kroppsstorlek och på hur van användaren är vid ämnet. Redan små doser av nikotin kan orsaka bland annat illamående, kräkningar, huvudvärk, darrningar och rytmstörningar i hjärtat. Nikotin höjer risken för typ 2-diabetes och stör hjärnans utveckling hos unga. Användaren kan också få problem med munhälsan till exempel genom att nikotinpåsen skadar tandköttet.

Nikotinpåsar medför risk för beroende och förgiftning särskilt för barn och unga. Unga kan råka ut för nikotinförgiftning om de intar en nikotindos på cirka 60 milligram. Den allmänna gränsen för allvarlig förgiftning är 1 mg absorberat nikotin/kilogram kroppsvikt. Symtomen på abstinens från nikotin är bl.a. irritation, otålighet och sömnsvårigheter.

Nikotinpåsar är livsfarliga för spädbarn och småbarn, om de av misstag kommer åt dem. Om gravida mammor använder nikotinpåsar, påverkar nikotinet barnets utveckling i fosterstadiet.

Vid cellundersökningar har man konstaterat en koppling mellan nikotin och utvecklingen av cancer, men de långsiktiga forskningsuppgifterna på befolkningsnivå är fortfarande bristfälliga. Nikotinpåsar lanserades på marknaden i världen först fem år sedan och därför är hälsoeffekterna ännu inte tillräckligt välkända.

När användare spottar ut använda nikotinpåsar ut i miljön, skräpar påsarna ner naturen och vattendragen. Nikotinpåsar med ost-, bacon- och köttsmak är farliga till exempel för djuren.

Nikotinpåsar lockar barn och unga

Nikotinpåsar är planerade så att de särskilt lockar barn och unga. Snus har alltid en besk smak och lukt, eftersom produkten innehåller tobak, men nikotinpåsar kommer i väldigt många olika smaker. Nikotinpåsarnas smak- och doftvärld kommer direkt från godishyllan: bland smakerna finns salmiak, polkagris och nallegodis.

Trots köpgränsen och marknadsföringsförbudet marknadsförs nikotinpåsar starkt särskilt på webben. Det kan stå i reklamtexterna att produkterna är hälsosamma och miljövänliga, men det är inte sant.

Nu när nikotinpåsar säljs i kiosker och butiker i Finland finns det dessutom många sätt att kringgå marknadsföringsförbudet.

Användare i alla grupper

Statistik från Norden visar att användningen av nikotinpåsar har ökat avsevärt bland unga i åldern 15–30 år under de senaste åren. Den största användargruppen är män, men användare finns också till exempel bland kvinnor, idrottare och pensionärer.

Priset kan ha betydelse eftersom ett paket med 20 påsar ofta är över en tredjedel billigare än ett cigarettpaket.

I enkäten Hälsa i skolan år 2023 ställdes frågor om användningen av nikotinpåsar för första gången. Det verkar vara vanligare att använda nikotinpåsar bland pojkar än bland flickor. Totalt 11 procent av pojkarna inom årskurserna 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen använde nikotinpåsar dagligen eller då och då, mot 3 procent av flickorna. Motsvarande siffror för gymnasiet var 7 procent av pojkarna i första eller andra året och 2 procent av flickorna, samt för yrkesutbildningen 21 procent av pojkarna i första eller andra året och 8 procent av flickorna.

Marknadsföringen inriktas inte bara till unga, utan även starkt till kvinnor, särskilt på webben. Dessa vita eller färgade påsar kan vara lockande för kvinnor på grund av smakerna och dofterna, men också för att produkten inte färgar tänderna på samma sätt som snus. I Sverige kallas nikotinpåsar för ”vitt snus”, ”all white” eller ”all white snus”.

Nikotinpåsar används under både övre och undre läppen, upp till 4–5 påsar åt gången. Användningsgångerna är i genomsnitt 30–40 minuter långa.

Regleringen av nikotinpåsar i konstant förändring

I Finland klassades nikotinpåsar ursprungligen som produkter för substitutionsbehandling med nikotin eftersom de marknadsfördes som sådana – och marknadsförs fortfarande.

Nikotinpåsar är en stor affärsverksamhet även i Finland, vilket har gjort regleringen svårare trots att nikotinpåsar är skadliga för hälsan. Ibland har förändringarna i regleringen varit snabba.

Tidigare var det tillåtet att sälja nikotinpåsar med högst fyra milligram nikotin till exempel i butiker och kiosker och på servicestationer. (Produkten Zonnic hade försäljningstillstånd som ett egenvårdsläkemedel för avvänjning från tobak.) I början av april 2023 hävde Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea klassificeringen av nikotinpåsar som innehåller mer än fyra milligram nikotin som läkemedel. De överfördes från läkemedelslagen till tobakslagen och kemikalielagen, och det blev tillåtet att sälja nikotinpåsar i Finland till personer som fyllt 18 år utan särskilt försäljningstillstånd och utan gräns för nikotinhalten.

Den fria försäljningen fortsatte endast en kort tid. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes förbjöd försäljningen av nikotinpåsar som innehåller mer än 20 milligram nikotin från och med den 21 juni 2023. Beslutet gäller import och försäljning av produkter inom detaljhandeln. Nikotinpåsar som står i strid med begränsningarna finns till salu utomlands, och det är fortfarande möjligt att beställa sådana påsar från utlandet till eget bruk. Förbudet gäller inte bara försäljning utan även utsläppande på marknaden, det vill säga tillhandahållande eller annan överlåtelse.

Statsrådet bekräftade i september 2023 den begränsning av nikotinhalten som Tukes infört. Beslutet gäller fram till dess att den nya tobakslagen träder i kraft.

Reformen av tobakslagen är fortfarande under arbete. I regeringens förslag till ändring av tobakslagen föreslås bland annat att nikotinpåsar i större utsträckning än tidigare ska omfattas av tobakslagen. I detta sammanhang skulle en definition av rökfria nikotinprodukter läggas till i tobakslagen, vilket skulle inkludera nikotinpåsar och produkter som liknar dem. Dessutom föreslås att regleringarna för rökfria nikotinprodukter i stor utsträckning ska vara desamma som för tobaksprodukter och nikotinvätskor. Det skulle innebära att produkterna regleras med avseende på nikotininnehåll och att smaker som lockar unga förbjuds. Den föreslagna lagen är avsedd att träda i kraft så snart som möjligt.

God medicinsk praxis-rekommendation på väg

God medicinsk praxis-rekommendationerna kommer att kompletteras med en rekommendation om handledning av patienter att sluta använda starka nikotinprodukter.

Källor: Tukes, God medicinsk praxis (på finska)