Mitt barn blev fast av att använda snus – vad ska jag göra?

Speciellt ungas snusanvändning har ökat under de senaste åren. Därför kan man inom allt fler familjer stöta på en situation där en ung person råkar fast för att ha använt snus.

Snusburk i bakfickan på söndriga jeans

Att köpa snus i Finland är det alltid ett brott. Försäljning, överlåtelse och förmedling av snus är förbjudet med lag och snus får alltså inte föras över gränsen ens som present. Dessutom är innehav av tobaksprodukter förbjudet för personer under 18 år, vilket även gäller snus. Läs mer om snusanvändning.

Enligt Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s utredning är det lätt för unga att få tag på snus via kompisar och sociala medier. Det finns skäl för föräldrar till ungdomar att försöka påverka den ungas egna inställningar och utmana den ungas motiv till att snusa.

Unga tror inte att följderna till snusanvändning är lika stora som för andra rusmedel. Förbudet att använda snus övervakas enligt ungdomarnas erfarenheter dåligt i skolorna, och vuxna som arbetar med unga känner inte alltid igen snus eller orkar inte ingripa i snusanvändningen. Läs mer i utredningen i PDF-filen på finska.

Gemensamma spelregler som alla vuxna övervakar är viktiga för att förebygga och avbryta snusanvändning.

Diskussion är det viktigaste verktyget

Det viktigaste verktyget för att behandla situationen där den unga blivit fast för snusanvändning att prata om det. Att beskylla, döma eller bara sätta upp stränga regler hjälper inte på lång sikt, utan man måste hjälpa den unga att väga för- och nackdelarna med snusanvändningen. Det är viktigt att den vuxna undviker överdramatisering eller skrämseltaktik under diskussionen.

Det lönar sig att ge tid till diskussionen, eftersom det är viktigt att den unga hittar egen motivation till att sluta. Det är bra att fråga den unga vad hen själv tycker om snusanvändningen. Genom att öppet lyssna och inte ge den unga skuldkänslor för sina tankar om saken, får man reda på den ungas skäl till att prova eller använda snus, och vilka aspekter om ämnet som just hen funderar över. 

Det är viktigt att man framför sin egen oro och besvikelse på ett lugnt sätt så att den unga förstår att den riktas uttryckligen mot snusandet. Den unga måste kunna lita på att föräldrarna bryr sig om hen. Berätta varför du tycker att det är viktigt att sluta snusa. Visa att du är orolig för den unga.

Hjälp att förstå nackdelarna

Det är viktigt att berätta sanningsenligt och utan skrämseltaktik om hälsoriskerna och de negativa följderna kring snusanvändning. Enligt Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s utredning anser ungdomar som använder snus inte att snus är särskilt skadligt för hälsan.

Eftersom unga lätt får information om snus via nätet, är det bra att tillsammans prata om källkritik och sanningsenligheten bakom informationen. Det är bra att tillsammans söka information om nackdelarna med rusmedel och styra den unga till tillförlitliga informationskällor.

Det lönar sig inte att jämföra snus med andra nikotinprodukter, såsom tobak, eftersom produkternas hälsorisker är mycket olika. Det finns inte lika mycket forskningsdata om modernt påssnus som det finns om cigaretter.

Erbjud ditt eget stöd

Användningen avslutas naturligtvis inte bara på befallning, utan den unga behöver stöd för att sluta. Även om snusanvändningen inte har pågått länge, kan nikotinet i snuset redan ha orsakat ett starkt beroende.

Nikotinberoende kan orsaka abstinenssymptom såsom huvudvärk, irritation och sömnsvårigheter. För att klara av abstinenssymptomen behöver den unga stöd från den vuxna.

Om snusanvändningen har börjat bli en vana, är det bra att fundera tillsammans med den unga hur den unga kan ändra på vanorna. Ni kan tillsammans fundera över i hurudana situationer den unga blir sugen på snus, och hur sådana situationer kan undvikas eller hur man kunde agera annorlunda i situationerna.

Om den ungas kompisar använder snus är det bra att tillsammans gå igenom hur man kan tacka nej när man blir bjuden på snus. Berätta för den unga att hen alltid kan prata om snus med föräldrarna. På så sätt vågar den unga be om hjälp även i fortsättningen om hen inte lyckas sluta på första försöket.

Källor: God medicinsk praxis-rekommendationen på finskaEnkäten Hälsa i skolanMikko Piispas snusutredning för Förebyggande rusmedelsarbeteEHYT:s info artikel om snus.