Spelkunskap för professionella

Utbildningen erbjuder information och verktyg att hantera och diskutera digitalt spelande bland barn och unga. Under utbildningen diskuteras spelande ur olika perspektiv, spelfostran och hur man kan förebygga spelrelaterade problem.

Ett barn spelar
Bild: Jukka Rapo/ Ehyt rf

Vad?

Under utbildningen får deltagarna kunskap och verktyg att diskutera samt hantera digitalt spelande. Vi diskuterar bland annat digitalt spelande bland barn och unga, spelkulturer, spelfostran samt spelrelaterade problem och hur de kan förebyggas.

Utbildningen tar 2-2,5 timmar
Utbildningen erbjuds även på distans

Varför?

Digitalt spelande har blivit en allt mera betydelsefull del av barn och ungas kultur och fritid. Därmed är spelande också en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. Det är viktigt att professionella som arbetar med barn och unga har tillräcklig kunskap och förståelse att behandla spelrelaterade frågor i sitt eget arbete.

För vem?

För professionella som arbetar med barn och unga.
Spelkunskap är riktad till professionella inom fostran och utblidning, på fritiden samt social- och hälsovården. Utbildningens specifika innehåll och längd skräddarsys enligt beställarens behov och önskemål.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • digitalt spelande bland barn och unga
  • spelkulturer samt spelande som fenomen
  • olika motiv för att spela och hur spelande påverkar barn och unga
  • problembaserat spelande
  • spelfostran och att förebygga spelrelaterade problem

Pris

300 € / 2-2,5h utbildning

Bekanta dig även med skolbesökens annulleringsvillkor.

Kontakt och beställningar

Krista Lindberg.

Schulman Krista

utbildningsplanerare 050 466 4941
Mera information om personen

Jag fick lite mera inblick i vad de spelar, förståelse varför de spelar, positiva och negativa saker med att spela. Dessutom info om var jag kan hitta material om detta.

Feedback av deltagare