Spelkunskap för professionella

Utbildningen erbjuder information och verktyg att hantera digitalt spelande bland barn och unga. Under utbildningen diskuteras spelande ur olika perspektiv, spelfostran och hur man kan förebygga spelrelaterade problem.

Familjen.

Vad?

Under utbildningen får deltagarna kunskap och verktyg att hantera digitalt spelande. Vi diskuterar bland annat barn och ungas digitala spelande och spelkulturer, spelfostran samt spelrelaterade problem och hur de kan förebyggas.

Utbildninger tar 2,5-3 timmar.

Varför?

Digitalt spelande har blivit en allt mera betydelsefull del av barn och ungas kultur och fritid. Därmed är spelande också en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. Det är viktigt att professionella som arbetar med barn och unga har tillräcklig kunskap och förståelse att behandla spelrelaterade frågor i sitt eget arbete.

För vem?

För professionella som arbetar med barn och unga. Utbildningen Spelkunskap är riktad till professionella inom fostran samt social-och hälsovården. Utbildningens specifika innehåll och längd skräddarsys enligt beställarens behov och önskemål.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • digitalt spelande bland barn och unga
  • spelkulturer samt spelande som fenomen
  • olika motiv för att spela och hur spelande påverkar barn och unga
  • problembaserat spelande
  • spelfostran och att förebygga spelrelaterade problem

Pris

Avgiftsfritt. Spelkunskap finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningarna är avgiftsfria under år 2020. 

Kontakt och beställningar

Annukka Såltin.

Såltin Annukka

Utbildningsplanerare 050 435 4248
Mera information om personen

Jag fick lite mera inblick i vad de spelar, förståelse varför de spelar, positiva och negativa saker med att spela. Dessutom info om var jag kan hitta material om detta.

Feedback av deltagare

Spelkunskap-projektet

Det treåriga Spelkunskap-projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Finansieringen möjliggör avgiftsfria Spelkunskap-helheter för grundskolan. Projektet startade i maj 2019 och är tillsvidare avgiftsfri för den svenskspråkiga grundskolan samt professionella fostrare. Verksamheten genomförs och koordineras av utbildningsplaneraren Annukka Såltin i samarbete med den finskspråkiga Pelitaito-verksamheten. Läs mera här!