Nikotinprodukter

Med tobaksprodukter avses produkter som består helt eller delvis av tobak. E-cigarretter innehåller inte tobak, men regleras i tobakslagen. På dessa sidor hittar du information om tobaks- och nikotinprodukter: cigarretter, snus och e-cigarretter samt deras skadeverkningar och hur vanlig användningen av dem är.

Nikotinprodukter: e-cigaretter, tobak och snus.

Tobak

Tobak är en nikotinprodukt som förorsakar beroende och skadar hälsan på flera olika sätt. Rökning påverkar nästan hela kroppen. 

Snus

Snus är en tobaksprodukt som är skadlig för hälsan. Användningen av snus blir allt vanligare i Finland, särskilt bland unga.

E-cigaretter

En e-cigarett är en elektrisk apparat som förångar den vätska som finns i apparatens behållaren. E-cigarettångan innehåller flera föreningar som är skadliga för hälsan. En del av dessa är samma som i tobaksrök.

Förebyggande arbete och stöd för att sluta använda nikotinprodukter

Att pröva på och börja använda tobaks- och nikotinprodukter bör förebyggas. Nikotinprodukter förorsakar beroende vilket unga är särskilt utsatta för. Upplysning och insatser med målet att förebygga användning av nikotinprodukter behövs både hemma, i skolan och inom hobbyverksamhet.