Nikotinprodukter

Med nikotinprodukter avses produkter som består helt eller delvis av tobak (Nicotiana). E-cigarretter och nikotinpåsar innehåller inte tobak, men de regleras i tobakslagen. På dessa sidor hittar du information om nikotinprodukter: cigarretter, snus, nikotinpåsar och e-cigarretter samt deras skadeverkningar och hur vanlig användningen av dem är.

Nikotinprodukter: e-cigaretter, tobak och snus.

Tobak

Rökning är den mest betydande enskilda hälsorisk och faktor som förklarar skillnaderna i hälsa på populationsnivå. På 2000-talet har rökning minskat kraftigt men förorsakar fortfarande ca 4 300 dödsfall årligen.

Snus

Snus är en nikotinprodukt som är skadlig för hälsan. Användningen av snus blir allt vanligare i Finland, särskilt bland unga.

E-cigaretter

En e-cigarett (vape) är en elektrisk apparat som förångar den vätska som finns i apparatens behållare. E-cigarettångan innehåller flera föreningar som är skadliga för hälsan. En del av dessa är samma som i tobaksrök.

Nikotinpåsar

Nikotinpåsar är dospåsar som läggs i munnen. De påminner om snuspåsar men innehåller nikotin. Nikotinpåsar innehåller ofta mer nikotin är traditionellt snus. Niktotin som ämne stimulerar och är beroendeframkallande. I höga doser även giftigt.

Förebyggande av användning av nikotinprodukter och stöd för att sluta

Att pröva på och börja använda tobaks- och nikotinprodukter bör förebyggas. Nikotinprodukter förorsakar beroende vilket unga är särskilt utsatta för. Upplysning och insatser med målet att förebygga användning av nikotinprodukter behövs både hemma, i skolan och inom hobbyverksamhet.