Tips till föräldrar med barn som spelar

För att underlätta vardagen i familjer med spelande som hobby har vi samlat några praktiska tips. Det är viktigt att vuxna visar sitt stöd och intresse för spelhobbyn, diskuterar innehåll, åldersgränser och regler och ser till att vardagen har varierande innehåll så att spelandet inte tar över.

Pojken och pappa spelar
Bild: Jukka Rapo / EHYT rf

1. Var intresserad av ditt barns spelhobby

Du kan följa med ditt barns spelhobby på samma sätt som idrotts- eller musikhobbyer. Som förälder lönar det sig att veta vad ditt barn spelar eftersom alla spel inte är lämpliga för alla åldrar. Bekanta dig med spelen genom att spela tillsammans med ditt barn eller genom att följa med hans eller hennes spelande. Att du är intresserad av ditt barns spelande visar också barnet att du bryr dig.

2. Tala om spel

Lyssna och var beredd att diskutera spel med ditt barn. Trots att barn klarar tekniskt utmanande spel kan spelvärlden lyfta fram känslor och tankar som det är viktigt att tala om med en vuxen. Föräldrar kan även påminna om till exempel hur man uppför sig i onlinespel. Dåligt beteende är dåligt beteende, oavsett plats.

3. Kontrollera åldersgränser

Dator- och konsolspel som säljs i Finland måste märkas med en åldersgräns som visar vilka åldrar spelet lämpar sig för. Åldergränser är till stor hjälp när föräldrar bedömer om ett spel är passande. Det lönar sig alltså att övervaka åldersgränser och se till att hålla dem. Åldersgränserna baserar sig inte på spelens tekniska svårighetsgrad utan på risken till olika sorters spelrelaterade problem. Enligt lag får inte spel som är förbjudna för under 18-åringar överlämnas till minderåriga, så köp inte olämpliga spel till ditt barn. Spel har också symboler som beskriver spelets innehåll och varför spelet fått en viss åldersgräns.

Läs mer om åldersgränser och kriterierna för åldersgränser.

4. Ingrip vid behov

Som förälder är du den som ska ingripa om du oroar dig över ditt barns spelande. Även om du tycker att du inte förstår något om spelvärlden har du rätt och skyldighet att sätta gränser för spelandet. När du angett tydliga gränser, följ dem konsekvent. För att undvika onödiga tvister lönar det sig att först ta reda på mer om spel, till exempel genom att själv ta reda på vilka spel barnet spelar och diskutera dem med ditt barn.

5. Uppmuntra även till andra hobbyer

Att spela är en bra hobby och en stor del av spelande är socialt. Enligt barn och ungdomar är det bästa med att spela ofta just att spela med vänner. Spelvänner finns även att hitta på webben och olika sociala medier är naturliga plattformar att umgås på. Det är emellertid viktigt att ha kompisrelationer och hobbyer även utanför webben. Om ditt barn börjar tillbringa alltför mycket tid i onlinevärlden och andra hobbyer och vänner får lida är det nödvändigt att ingripa. Du kan uppmuntra ditt barn till att börja nya hobbyer.

6. Klargör regler för spelrelaterade köp

Det är viktigt för föräldrarna att vara medvetna om att spel har mycket innehåll man betalar för och olika kostnadsbelagda premiumfunktioner. För att undvika obehagliga ekonomiska överraskningar är det bra att i förväg utreda hur man betalar i spelet och att vid behov skydda kreditkortsuppgifter. Det lönar sig att diskutera användning av pengar och regler för uppköp. Det är möjligt att kontrollera och begränsa uppköp via skilda mobilappar, via teleoperatörens inställningar och inställningar i de flesta spelen.

Lästips

Läs om interna köp i spel, lootlådor och hasardspel och titta på YLE Spotlight Magiska lådan, så blir mobilspel hasardspel.

Mannerheims barnsskyddsförbund ger tips på hur man hanterar begränsningar på spelenheter.

Barnens internet är riktat till vuxna och ger råd och stöd gällande sundt och säkert spelande och nätanvändning.

Matilda Ståhl ger tips på bra spel för alla åldrar, läs recensioner och prova nya spel.

Vill du veta mer om mobilspel, dataspel, TikTok, YouTube och andra digitala medier? Läs enkla anvisningar på Föräldriska.

Nyttigt material:

Forskare och sakkunniga föreläser om barnens digitalt spelande på EHYTs YouTube-kanal:

Dataspel engagerar barn och unga, är allt ok? (sex föreläsningar med olika teman)

Träffpunkt föräldrar

Skall ni träffas föräldrar emellan och diskutera digitalt spelande? Börja diskussionen med att visa en introduktionsvideo om temat!

Ladda ned Träffpunkt Föräldrar – diskutera digitalt spelande 2021 intro (PowerPoint-fil). Filen innehåller en video samt frågor som diskussionsunderlag.

Ladda ned extra materialet Vidare information om digitalt spelande vid Träffpunkt Föräldrar 2021 (PDF-fil) . Materialet innehåller faktaunderlag, föreläsningar och nyttiga källor.

Fint att ni visar intresse och diskuterar digitalt spelande tillsammans!