Högstadieskolor

Högstadieelever behöver få information om rusmedel och spelande för att må bra. EHYT erbjuder lektioner i rusmedels- och spelfostran för högstadieelever samt möten för personal och föräldrar. Dessutom stöder vi skolornas nikotinförebyggande arbete på olika sätt.

Hubu-lektion.
Bild: Lassi Lintunen / EHYT rf

Ungdomar är ofta intresserade av fakta och vill gärna utmana fullvuxna i olika påståenden. Det är viktigt att anpassa rusmedelsfostran enligt ålder. Med högstadieelever lönar det sig att diskutera rusmedel från olika perspektiv, relaterat till ungdomarnas vardag och samhälleliga fenomen.

Spelfostran är en viktigt del av mediefostran. Digitalt spelande på datorer, konsoler och olika mobila enheter har blivit en betydande del av nutidskulturen. Både barn och vuxna spelar. Spel är en central del av ungdomars medie- och populärkultur och har blivit en oskiljaktig del av den medievärld där barnen växer upp. En konstruktiv dialog om spelande mellan barn, föräldrar och skola skapar grunderna för en trygg spelkultur och förebygger spelrelaterade problem.

EHYT erbjuder högstadieskolor lektioner i rusmedels- och spelfostran, samt personal- och föräldramöten. Vi stöder skolorna genom att sporra unga till nikotinfrihet. Våra metoder i rusmedels- och spelfostran ökar elevernas välmående, kunskaper, förmåga till kritiskt tänkande och självkännedom. Vi stöder föräldrar och personal i att få redskap att diskutera rusmedel och spelande med ungdomarna.

Bekanta dig med utbudet för högstadieskolor!

Hubu-lektioner, personal- och föräldramöten

Rusmedelsförebyggande metoder som utnyttjar diskussion och ger ungdomar möjlighet att uttrycka sina egna åsikter, har visat sig vara mer effektiva än ensidig kommunikation från en vuxen. Hubu-metoden stöder hela skolgemenskapen i det förebyggande rusmedelsarbetet. Målet är att öka kunskapen om rusmedel och diskutera attityder och rusmedel med elever, lärare och föräldrar.

Spelkunskap-lektioner och föräldrakvällar för högstadieskolor

Spelfostran är en viktigt del av mediefostran för barn och unga. På lektionerna i Spelkunskap för högstadieelever, föräldrakvällarna och personalmötena diskuterar vi för- och nackelar med spelande och ger tips på hur man kan hantera spelande och bygga upp en fungerande vardag

Beställ vårt svenskspråkiga nyhetsbrev för professionella som jobbar med unga

Rusmedels- och spelfostran med EHYT -nyhetsbrevet utkommer ca 3–4 gånger om året. Vi informerar dig som arbetar med barn och unga om aktuella nyheter, artiklar och evenemang. Dessutom tipsar vi om material som lärare, ungdomsarbetare och alla som arbetar med ungdomar kan använda i sitt arbete.

Beställ här