Lågstadieskolor

Det lönar sig att diskutera rusmedel och spelande redan med lågstadieelever. EHYT erbjuder lågstadieskolor lektioner i rusmedels- och spelfostran samt personalmöten och vårdnadshavarkvällar.

Pojkar.
Bild: Lassi Lintunen/Ehyt rf

Det lönar det sig att diskutera rusmedel och spelande redan med barn i lågstadiet, så att det blir en naturlig sak att tala om. Lågstadieelever har oftast inte utvecklat ett intresse för rusmedel, men de ser rusmedelsanvändning i sin vardag; bland familj och vänner, i närsamhället och i media, och har därför frågor om ämnet.

Spelande är ett vanligt sätt för barn och ungdomar att spendera tid och nästan alla skolbarn spelar nu och då. Lågstadieelver behöver hjälp med att hitta passande medieinnehåll och balanserade rutiner. Det är viktigt att anpassa spelfostran och rusmedelsfostran enligt ålder.

EHYTs metoder för rusmedels- och spelfostran stöder både vårdnadshavarnas och skolpersonalens färdigheter att diskutera rusmedel och spelande med barn. EHYT erbjuder lågstadieskolor lektioner där rusmedel och digitalt spelande behandlas ur barnens perspektiv, genom berättelser och diskussion. Vi utbildar även skolornas personal och håller vårdnadshavarkvällar.

Bekanta dig med utbudet för lågstadieskolor!

Ska vi snacka?- lektioner och föräldrakvällar

Ska vi snacka? är en metod i rusmedelsfostran för barn i årskurs 5 och 6, samt deras vårdnadshavare. Lektionerna stöder rusmedelsfostran bland lågstadieelever på barnens villkor, med ett kultursensitivt grepp. Med hjälp av metoden förstår vuxna bättre hur barnen ser och upplever rusmedel och rusmedelsanvänding i sin omgivning.

Spelkunskap-lektioner och föräldrakvällar för lågstadieskolor

Spelkunskap-lektionen är en metod för spelfostran anpassad till årskurs 1-6. Under lektionen behandlas bl. a vilka följder spelande kan ha, att identifiera för- och nackdelar och hur man skapar balans mellan spelande och resten av livet. Vårdnadshavarkvällarna i Spelkunskap ger fostraren kunskap och färdigheter att hantera digitalt spelande inom familjen.

Rusmedelsfostran är en del av fostran, som inte kan urskiljas ur den övriga fostran som ett barn får. Spelfostran är en aktuell och viktig del av mediefostran, som utvecklar och förstärker de färdigheter barn behöver för att leva i en mediekultur.

Beställ vårt svenskspråkiga nyhetsbrev för professionella som jobbar med unga

Rusmedels- och spelfostran med EHYT -nyhetsbrevet utkommer ca 3–4 gånger om året. Vi informerar dig som arbetar med barn och unga om aktuella nyheter, artiklar och evenemang. Dessutom tipsar vi om material som lärare, ungdomsarbetare och alla som arbetar med ungdomar kan använda i sitt arbete.

Beställ här