Gruppfenomenet -utbildningen

Under utbildningen behandlar vi betydelsen av en trygg och välfungerande grupp samt hur man som vuxen kan stöda ungdomsgrupper, i synnerhet på andra stadiet. Utbildningen och den tillhörande handboken ger anvisningar och tips på hur man skapar och upprätthåller en god gruppanda inom ungdomsgrupper.

Studeranden i skolan

För vem?

En utbildning på två timmar för professionella som arbetar med ungdomsgrupper. Gruppfenomenet-utbildningen är utarbetad för andra stadiet men passar lika väl alla som arbetar med ungdomar. Övningarna går väl att tillämpa för ungdomar i grundskolan.

Vad? 

Gruppfenomenet-utbildningen ger deltagarna verktyg att skapa och upprätthålla fungerande studerande- eller ungdomsgrupper. Under utbildningen behandlas b.la. olika stadier i gruppen, fenomen som sker inom gruppen, praktiska övningar samt tips för olika gruppsituationer. En god gruppanda och stark gemenskap förebygger rusmedelsanvändning och stöder ungdomarnas psykiska välmående. Utbildningen ger redskap att behandla olika frågor om välmående med ungdomsgrupper. I Gruppfenomenet-handboken finns konkreta anvisningar för hur man bygger upp en diskussionsstund med ungdomar om t.ex. dejting, mobbning, digitalt spelande, cannabis eller att hantera vardagen.  

Varför?

Genom att satsa på trivsel i gruppen kan man förebygga senare riskbeteenden. I läroanstalter på andra stadiet blir de bestående studerandegrupperna allt färre och de kortvariga studerandegrupperna allt fler. Även dessa kortvariga grupper kan och bör stödas. När studerande upplever att de hör till en grupp ökar deras trivsel och välmående. Satsningar på samhörighet inom läroanstalter har visat sig minska på antalet avbrutna studier. Gruppfenomenet-utbildningen stöder förverkligandet av en gemensam elevvård. 

Hur?

 Gruppfenomenet-utbildningen tar två timmar med maximalt 40 deltagare. Utbildningen erbjuds på svenska och finska.

Pris

360€ /utbildning. I priset ingår Gruppfenomenet-handboken till alla deltagare. Priset inkluderar utbildarens resekostnader. 

Beställningsblankett

Kontakt och tilläggsinformation

Katarina Silvennoinen.

Silvennoinen Katarina

utbildningsplanerare 044 791 5828
Mera information om personen

Saker diskuterades på ett intressant sätt. Sättet att behandla temat fick oss att fundera på vår aktuella situation, vad som fungerar och vad behöver utvecklas och därmed skapade en grund för det nya. 

Feedback av deltagare från år 2018

Betydelsen av gruppbildning blev klarare och hur det inverkar på hela gemenskapen och speciellt på på ungdomarna. 

Feedback av deltagare från år 2018