Diskutera användningen av pengar i digitala spel med ditt barn

Digitalt spelande kan vara en rolig hobby som också förknippas med många möjligheter att använda pengar. Det är viktigt att föräldern följer med sitt barns spelande också av denna anledning. Många spel som är populära bland unga har egenskaper som påminner om penningspelande, vilket väcker särskild oro.

Ungdomar tittar på sin mobiltelefon.

Ny hatt till spelfiguren? Guldmynt som öppnar en snabbare väg till nya äventyr? Lyckohjulet – snurra första gången gratis!

Den som spelar digitala spel kan få erbjudanden som försöker locka spelaren att köpa tilläggsegenskaper till sitt spel eller använda pengar på något annat sätt i spelet. Om barnet spelar digitala spel är det en god idé att föräldern samtalar med hen om användningen av pengar i samband med spelandet.

Viktigt att komma överens om användningen av spelpengar och köp i mobilspel på förhand

I digitala spel kan spelare göra många slags köp internt i spelet.

– Köpen kan handla till exempel om nya figurer eller om vapen som hjälper spelaren att klara sig bättre i spelet. En del av köpen kan gälla kosmetiska detaljer, dvs. de kan påverka till exempel figurernas utseende. Andra köpmöjligheter gäller tilläggsegenskaper i spelet eller hjälpmedel som kan användas för att utföra uppgifter i spelet. Det är också möjligt att komma framåt i spelet genom att använda pengar, berättar Aino Harvola, sakkunnig i spelfostran på EHYT.

Föräldern kan komma överens med sitt barn till exempel om en viss summa som barnet kan använda för köp i spel. Det är också bra att tillsammans öva hur man använder pengar i spel, om det blir aktuellt. Samtidigt kan föräldern prata med barnet om varför något bestämt köp i ett spel känns viktigt för barnet.

– Jag vill inte nedvärdera den betydelse som en digital tillgång kan ha för barnet. Det kan vara viktigare för barnet att få den än en konkret sak. Det är i varje fall bra för föräldern att följa med vad barnet köper och om barnet börjar ofta möta situationer där hen vill köpa någonting i ett spel, säger Harvola.

Begränsa köpen i spel: betalningsgränser skyddar för överraskande räkningar

Vanligen kan spelare göra köp i spel med ett betalkort som registrerats i tjänsten eller med förhandsköpta presentkort eller pre paid-kort. I mobilspel är det också möjligt att betala köp i anslutning till telefonräkningen.
Det är viktigt att föräldern håller sig uppdaterad om barnets spelande även för att försäkra sig om att spelen inte leder till överraskande räkningar.

– I fråga om små barn är det bra att använda mekaniska begränsningar. Det finns till exempel mobilbekräftelser där betalaren får en avisering om ett köpförsök och ska först godkänna köpet innan det kan genomföras. Dessutom är det bäst att inte lämna sina betaluppgifter i tjänsten, utan göra varje köp separat. Det är möjligt att begränsa användningen av pengar på något sätt i nästan alla speltjänster eller -utrustningar, säger Aino Harvola.

Hon påminner att det ändå alltid är viktigt att diskutera dessa frågor med barnet, även om man börjar använda begränsningar. Med hjälp av användningen av pengar i digitala spel kan man hjälpa barnet att få en mer konkret uppfattning om vad pengar är värda och om vad det betyder att konsumera och att spara också på ett mer allmänt plan. Det är även bra att lära sig att vara medveten om de metoder som används för marknadsföring. Det är ännu svårare för barn att motstå frestelserna än för äldre spelare.

– I spelen används rätt traditionella marknadsföringsmetoder. Till exempel en sak kan vara tillgänglig till nedsatt pris endast nu och bara under en begränsad tid. Eller så försöker man locka spelaren att köpa någonting, till exempel diamanter, så att spelaren kan fortsätta spelet. Sådan marknadsföring är naturligtvis lockande.

Gränsen mellan digitala spel och penningspel har blivit otydlig

Vissa digitala spel har egenskaper som påminner om penningspel, vilket har väckt särskilt oro. Spel som är avsedda för 12-åringar och äldre kan försöka locka spelaren att öppna en överraskningslåda, en så kallad loot box, som kan innehålla saker som betraktas som värdefulla i spelet. Som betalningsmedel kan spelaren använda riktiga pengar eller spelets interna valuta som spelaren kan samla genom att klara sig bra i spelet.

Eftersom det är fråga om en överraskningslåda kan spelaren inte på förhand veta vad lådan innehåller eller vad innehållet är värt. Ibland är det möjligt för spelaren att byta eller sälja saker som hen vunnit. Det sker vanligen på handelsplatser som finns utanför spelet.

– Det finns loot boxes till exempel i skjutspel som spelas i lag. Det som väcker frågor är att mekanismen med vilken en box öppnas påminner om en utlottning. Dessutom har spelare börjat använda saker som de vunnit från loot boxes som valuta vid vadslagning på tredje parters webbplatser, vilket gör att sakerna får ett värde i pengar. Det är möjligt att använda dem som insatser till exempel i idrottsvadslagning eller sälja dem till andra människor, berättar Aino Harvola.

Enligt henne är problemet att det inte är möjligt att den nuvarande lagstiftningen inte ger heltäckande möjligheter att påverka dessa fenomen i de digitala spelen. Tredje parters verksamhet i anslutning till fenomenen regleras inte i tillräcklig omfattning och verksamhet som påminner av penningspelande i dessa sammanhang omfattas inte heller av den normala åldersgränskontrollen. Finland har en strikt åldersgräns för penningspelande: 18 år.

Institutet för hälsa och välfärd THL har också tagit ställning till saken. Enligt THL borde loot boxes regleras strängare än i dag. Även Nationella audiovisuella institutet har utarbetat förslag på ingripanden i ärendet (på finska).

– Vi vet att om en person spelar penningspel som minderårig kan det bidra till uppkomsten av penningspelsproblem i ett senare skede, och även minderåriga spelar dessa spel. En del använder mycket pengar på egenskaper av detta slag. Det är en stor etisk fråga som det är viktigt att få lösningar på, konstaterar Harvola.