Oroad över digitalt spelande?

Överdrivet spelande kan vara en verklighetsflykt, då fokus endast ligger på spelandet och spelandet ersätter många andra faktorer som är väsentliga för välbefinnandet. Det lönar sig alltid att ta oron till tals!

Pojke spelar ensam

Om spelandet väcker oro är det bra att först ta reda på spelarens egen syn på sitt spelande, sitt välbefinnande och sin livshantering. Spelandet kan kontrolleras till exempel med följande frågor:

 • Tycker du själv att du spelar för mycket?
 • I hurudana situationer spelar du?
 • Flyr du ofta undan dina bekymmer i spel?
 • Tycker du själv att du har kontroll över ditt spelande?
 • Finns det situationer när det är svårt att sluta spela eller ha kontroll över spelandet?
 • Har du åsidosatt skyldigheter på grund av spelandet?
 • Har du försummat eller nonchalerat ditt eget välbefinnande eller dina närstående på grund av spelandet?
 • Har dina närstående varit oroliga över ditt spelande eller orsakar ditt spelande ständigt konflikter?
 • Träffar du vänner även utanför spelandet?
 • Tycker du att spelandet har fler fördelar än nackdelar?
 • Har spelandet förblivit roligt och inspirerande?

Frågorna är menade som verktyg för att fundera över sitt eget spelande, inte som diagnostiseringsverktyg. Viktigt är att fundera över vilka orsaker som ligger bakom överdrivet spelande samt vilka faktorer som försvårar att ha kontrollen över spelandet.

Att prata om överdrivet spelande med unga

Det lönar sig att ta upp barnets eller den ungas överdrivna spelande så fort som möjligt efter att oron väckts. Det är bäst att prata allmänt om spelandet och kontrollen över det med barnet eller den unga. Uppgiften faller främst på föräldrarna, men även andra vuxna som kommer i kontakt med barnet eller den unga, såsom lärare eller tränare, kan ta ämnet till tals. Ibland kan det räcka med att en utomstående uttrycker sin oro för att den unga ska börja fundera över sitt eget spelande.

Det kan kännas svårt att prata om spelandet och de problem som det kan föra med sig. Det är emellertid vanligtvis lönsamt. Om det känns överväldigande svårt att prata om saken lönar det sig att på förhand planera vad man ska säga eller be om stöd och råd av en utomstående person. På förhand är det svårt att veta hur den unga spelaren reagerar. Den unga kan motsätta sig diskussionen, skylla på sina föräldrar eller försvara spelandet, men att ta tjuren vid hornen och konfrontera ämnet kan också möjligtvis vara en lättnad för den unga.

Tips för att diskutera ämnet:

 • Välj en lugn plats och reservera tillräckligt med tid för diskussionen.
 • Var förberedd. Fundera på förhand vad det är du vill säga.
 • Kom ihåg en neutral inledning, undvik anklagelser.
 • Berätta att du är orolig, och att du bryr dig.
 • Lyssna på den andra, även om det känns svårt.
 • Om den unga inte vill medge problemet, försök inte tvinga fram bevis för att det finns. Ta i beaktande att endera parten kan ha fel.
 • Tron på möjligheten till förändring ska framgå tydligt. Närma dig ämnet lösningsorienterat, inte problemorienterat.
 • Ställ frågor som inte går att besvara med endast ett ord.
 • Håll dig själv lugn och uppmuntrande.
 • Den unga kan förneka problemet och vägra diskutera saken, eftersom hen är rädd för att spelen tas bort. Oftast är det inte nödvändigt att sluta spela. Det räcker vanligtvis att minska spelandet eller att sluta med ett visst spel. Det kan vara lättare för den unga att förbinda sig till att minska spelandet än att helt sluta spela.
 • Skyll inte på dig själv om en konstruktiv diskussion om saken misslyckas.
 • Ge inte upp, utan försök på nytt senare.
 • Lämna möjligheten till diskussion om ämnet öppen och försök ta upp ämnet vid en bättre tidpunkt.

Pelituki har producerat en handbok för professionella om hur man tar på tal problematiskt digitalt spelande. Den digitala handboken finns på finska här.

Tips för att få kontroll över spelandet

Spelande är en fritidssysselsättning som lätt uppslukar spelaren under en lång tid. I spelen finns alltid nya mål och utmaningar, och också nya vänner inuti spelvärldarna. Det lönar sig emellertid inte att tillbringa all tid framför speldatorn. Människan behöver även annan stimulans i livet.

Ibland är det svårt att bedöma när spelandet blivit alltför uppslukande. Spelaren borde fästa särskild uppmärksamhet vid sitt spelande om folk ofta påpekar om den tid som hen lägger på spelandet. Samma sak gäller om spelaren känner att spelandet inte längre är under kontroll och hen spelar ända tills hen blir trött. Spelandet ska framför allt vara roligt. Om det blir rutinmässigt och inte längre ger den glädje man söker, finns skäl att ändra på sina spelvanor.

Följande metoder hjälper till att hålla spelandet under kontroll

 • För dagbok över den tid som går åt till spelandet.
 • Spela korta stunder åt gången. Medan du spelar kan tidsuppfattningen suddas ut, så ställ in ett alarm när du ska ta paus eller sluta spela. Kom ihåg att långt oavbrutet spelande försämrar din spelprestation. Genom att ta pauser och återhämta dig tillräckligt spelar du också bättre.
 • Se till att du även har tid till andra fritidssysselsättningar än spelandet. Till exempel är motion en viktig motvikt till att sitta framför datorn/spelkonsolen.
 • Träffa kompisar även utanför spelvärlden och på nätet.

Ifall spelaren känner att hen inte har spelandet under kontroll kan hen försöka begränsa spelandet på egen hand. Detta betyder inte att spelandet måste upphöra helt. Följande råd kan vara till hjälp för att få kontroll över spelandet.

 • Bryt rutinerna kring spelandet. Fundera över vad annat du kan göra istället för att slå på datorn eller spelkonsolen.
 • Gör upp ett tidsschema för spelandet. Fundera redan på förhand när och hur länge du tänker spela. Kom också ihåg att följa tidtabellen du gjort upp!
 • Om du har lagt märke till att kontrollen över spelandet är särskilt svårt när det gäller vissa spel, ska du ta en paus från dem.
 • Fundera också över alla bra saker du kan få tillbaka i ditt liv om all tid inte går åt till spelandet.
 • Gör tid för vänner och andra fritidssysselsättningar. Om du slutat med andra fritidssysselsättningar, återvänd till dem eller skaffa nya. Du kan fundera över hurudana aktiviteter du vill ha vid sidan av spelandet.
EHYT:s utbildningsplanerare Aino Harvola berättar i videon om barns och ungas digitala spelande på finska.