Spelar jag för mycket spel om pengar?

Största delen av finländare spelar spel om pengar inom rimliga gränser och spelandet orsakar inte negativa effekter för dem eller deras anhöriga. Om du är bekymrad över ditt spelande och dess kontroll lönar det sig att fundera på dina spelvanor och hur spelandet om pengar påverkar ditt liv. Det finns flera olika tips och verktyg för att kontrollera spelandet om pengar, som det lönar sig att bekanta sig med.

Närbild på en spelautomat och en spelares händer.

För största delen av spelare hålls spelandet om pengar under kontroll och inom rimliga gränser. Spelande om pengar kan ibland ändå gå över styr för vem som helst, och pengar eller tid för spelande används mer än planerat. 

Att fundera på penningspelens funktionslogik och vinstmöjligheter är ett bra självskydd mot spelrelaterade skador.  

Det är vanligt för någon som spelar spel om pengar att det finns tankefel eller felaktiga  slutledningar som är relaterade till slumpmässighet, penningspelens funktionslogik, vidskepelser och färdigheter. Därför är det är bra att komma ihåg att största delen av spelen om pengar är turspel som baserar sig på slumpmässighet och att spelbolaget alltid vinner i det långa loppet. 

Tips för att få kontroll över spelandet om pengar

Hur kan du själv påverka att spelandet inte orsakar negativa konsekvenser eller till och med problem? En förnuftig spelare stannar ibland upp för att fundera på vilka saker och vilka sätt som bäst hjälper med att hålla huvudet kallt och spelandet rimlig nivå. Förebyggandet av spelrelaterade skador sker huvudsakligen med små val i vardagen. 

Det vanligaste spelsättet som orsakar negativa konsekvenser är att spelaren försöker vinna tillbaka sina förlorade pengar. Om du förlorar, påminn dig själv att pengarna som spelats inte längre är dina. Att du upprättar en spelbudget för spelande om pengar på förhand, och att du inte spelar med pengar som är menat till annat, hjälper till att förebygga hamnandet i en ond cirkel. 

Det lönar sig också att fundera på varför du spelar. Om man flyr bort från vardagens sorger och bekymmer till penningspelens värld kan det vara frågan om så kallat flyktspelande. Kom ihåg att spelande om pengar inte är en vettig metod för att stänga ut tråkiga saker – i stället för att spela spel om pengar lönar det sig att tala med en närstående eller en professionell. Det är bäst att sluta spela om spelandet om pengar inte längre känns trevligt och har blivit tvångsmässigt. 

Här finns några tips som kan hjälpa dig att kontrollera ditt spelande om pengar

 • Fundera på varför du spelar. Är spelande för dig, ett trevligt tidsfördriv med måtta?
 • Lär dig funktionslogiken för spel om pengar.
 • Bestäm på förväg hur mycket pengar du kommer att använda på spelande och håll dig till budgeten.
 • Påminn dig själv om att spelande kostar och att en förlust är priset för penningspelens underhållning.
 • Håll pauser – de hjälper dig att agera förnuftigt.
 • Skriv speldagbok över ditt spelande om pengar.
 • Om spelande inte känns trevligt är ett alternativ också att sluta spela.

Att känna igen sina spelvanor – hjälp till att kontrollera spelandet

När du regelbundet förlorar kontrollen över spelandet om pengar lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid dina spelvanor.

Om du vill ändra på ditt spelbeteende kan du sätta ett tydligt och realistiskt mål för dig själv. Målet kan till exempel vara att sluta spelandet helt och hållet, att sluta spela de spel som orsakar mest problem eller att begränsa spelandet till en viss mängd, tid, eller pengar. Skriv ner ditt mål. Notera att mål för förändring är individuella och att det inte finns bara ett rätt sätt eller en rätt metod för att begränsa spelandet.

Blankett för egna målsättningar och andra verktyg för att kontrollera spelandet om pengar hittas exempelvis på finska från THL:s Avaimia rahapeliongelman hallintaan -självhjälpsguide.

Bekanta dig även med THL:s Rahapelaaminen puheeksi -materiaaliin. Materialet är på finska och riktat till professionella.

För att hjälpa dig att fundera på ditt spelande om pengar kan du använda följande frågor:

 • Vilka spel om pengar spelar jag? Var och när spelar jag?
 • Varför känner jag mig dragen till vissa spel?
 • Varför är spelande om pengar viktigt för mig?
 • Vad får jag ut av spelandet?
 • Vilka negativa konsekvenser orsakar spelande om pengar för mig?
 • Hur påverkar spelandet mitt liv?
 • Hur påverkar mitt spelande om pengar mina närståendes liv?
 • Har jag styrka att sluta när jag tänkt mig eller när jag borde sluta?
 • Vilka saker i mitt liv är viktigare än spelandet om pengar?
 • Har jag ett behov att ändra på mitt spelande?
 • Har någon av mina närstående kommenterat mitt spelande?

Testa ditt spelande om pengar

Du kan kartlägga ditt spelande om pengar med hjälp av olika test. Vi finländare spelar mycket spel om pengar, men vi vet inte alltid hur spel om pengar fungerar i verkligheten. Använd EHYT:s Pelitesti för att testa hur bra du känner till spelen om pengar och deras funktionslogik: www.pelitesti.fi

Dessutom finns det olika mätare som hjälper dig att testa ditt spelande och om du möjligen har negativa effekter eller problem i förhållande till spelandet om pengar.

Med hjälp av BBGS-mätarens tre korta frågor kan du bedöma om du möjligen har ett problem med spel om pengar. Du hittar testets frågor på sidan Spel om pengar här.

Med hjälp av PGSI-testets nio frågor kan du bedöma om du har ett problem med spel och hur allvarligt problemet är. Du hittar testets webbläsarversion på webbplatsen för Folkhälsomyndigheten här.

Verktyg för att få kontroll över spelandet om pengar

Penno är en kostnadsfri tjänst, upprätthållen av Garantistiftelsen, för att följa med och kontrollera den egna användningen av pengar. Tjänsten fungerar på både datorer och mobila enheter.

Du kan också hålla koll på ditt spelande om pengar med hjälp av en arbetsbok som kan laddas ner från Pennos webbplats, en Excel-tabell eller en dagbok för spel om pengar i pappersformat (skriv ner hur länge och hur många gånger du spelade, hur mycket du vann och förlorade, osv.).

Begränsande av spelandet om pengar på webben

Bekanta dig med spelbolagens verktyg för att kontrollera spelande och skaffa vid behov ett spelförbud för spelwebbplatserna. För ditt spelande om pengar kan du sätta gränser för bland annat tid, förluster, insättningar och överföringar. Läs mer om verktygen för att kontrollera ditt spelande på Veikkaus Spela lagom-webbplats.

Installera ett program som blockerar spelande om pengar, på din dator eller mobila enhet. Bland annat följande blockeringsprogram kan användas – Betfilter, Gamban, Gamblock och det kostnadsfria Betblocker. Betfilter kräver ett lösenord, så det lönar sig att installera programmet tillsammans med en närstående som kommer att förvalta lösenordet.

Blockera reklamer för spel om pengar på din dator eller mobila enhet med hjälp av det kostnadsfria insticksprogrammet Adblock plus

Skaffa ett frivilligt kreditförbud för dig själv. Snabblåneföretagen kontrollerar kreditinformationen antingen från Suomen asiakastieto eller från Bisnode, så du behöver ett kreditförbud för båda.

Begränsande av spelandet om pengar vid spelplatser

Du kan begränsa spelandet om pengar vid spellokaler genom att skaffa ett inträdesförbud. Du kan skaffa ett inträdesförbud till spellokalerna som drivs av Casino Helsinki och Veikkaus. Inträdesförbudet träder i kraft omedelbart. Varaktigheten är minst tre månader och högst ett år. Notera att övervakningen av spelförbud i spellokalerna inte är vattentät och att ansvaret för det egna spelandet om pengar alltid ligger hos spelaren själv.

Hjälp för problem med spel om pengar

Det finns hjälp och stöd för problem med spel om pengar. Bli inte ensam med dina bekymmer.

Du får diskussionsstöd för ditt eget eller din närståendes spelproblem från bland annat Peluuri, den kostnadsfria telefonen som hjälper med spelproblem, på tel. 0800 100 100. Du kan ringa till Peluuri på vardagar klockan 12–18. Peluuri svarar på svenska på måndagar.

Läs mer om hjälp- och stödtjänster på webbplatsen Spel om pengar.