För skolor

EHYT erbjuder skolor stöd i det rusmedelsförebyggande arbetet samt stöder skolor i digital spelfostran i form av lektioner, personalmöten, vårdnadshavarkvällar och utbildningar för professionella. Vår målgrupp är grundskolan, andra stadiet och högskolor. Bekanta dig med vårt utbud för skolor!

Det är lättare att ta hand om sin hälsa och sitt välmående när man har tillräckligt med kunskap, känner sig själv, kan tänka kritiskt och kan förutse konsekvenser. 

Genom att satsa på trivsel i skolan kan man förebygga senare riskbeteenden. Dagens rusmedelsfostran och spelfostran strävar efter ett genuint bemötande av unga, där eleverna har möjlighet att att uttrycka sina åsikter och får vara med och diskutera.

EHYT har en lång och gedigen erfarenhet av rusmedels- och spelfostran i skolor som baserar sig på flera års erfarenhet av att bemöta unga. Vi finns till för att diskutera teman som barn och unga funderar på, bland dem frågor gällande alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande. Vi erbjuder utbildningar på svenska, finska och engelska.

Dagens samhälle ställer många utmaningar för barns och ungas välmående. Barn och unga behöver stöd och handledning för att lära sig livskunskapsfärdighter som hjälper dem att kunna ta beslut som gagnar den egna hälsan och välmående.  

Beställ vårt svenskspråkiga nyhetsbrev för professionella som jobbar med unga

Rusmedel- och spelfostran med EHYT -nyhetsbrevet utkommer ca 3–4 gånger om året. Vi informerar dig som arbetar med barn och unga om aktuella nyheter, artiklar och evenemang. Dessutom tipsar vi om material som lärare, ungdomsarbetare och alla som arbetar med ungdomar kan använda i sitt arbete.

Beställ här
Nainen käyttää kannettavaa tietokonetta.

Bekanta dig med våra material

Här finner du som jobbar med barn och unga material och information som stöd för rusmedels- och spelfostran. Du kan också beställa broschyrer om EHYTs utbud för skolor och läroanstalter.

Material & publikationer
Nainen istuu puistossa ja kirjoittaa vihkoon.