Rusmedelsdagarna

Finlands största evenemang om rusmedelsfrågor för social- och hälsovårdsproffs.

Nainen jolla on Päihdepäivät-kangaskassi olalla.
Kuva: Sanne Katainen / EHYT ry

Rusmedelsdagarna den 10-11 maj 2023 samlade 1100 professionella och studerande inom social- och hälsovården på Helsingfors Kulturhus. Evenemanget bestod av 17 seminarier, sammanlagt 110 talare och 37 utställare på mässområdet.

De mest populära seminarierna blev fullbokade mycket snabbt, och stämningen på Kulturhuset var i topp. Av de som svarade på utvärderingsenkäten upplevde till och med 95 % att det var givande att delta i Rusmedelsdagarna, och 87,5 % skulle delta i evenemanget igen.

Presentationerna från Rusmedelsdagarnas seminarier kan ses på Slideshare My presentations (slideshare.net)

Rusmedelsdagarna kommer att arrangeras nästa gång våren 2025

Under år 2024 tar Rusmedelsdagarna ett pausår för att förnya evenemangets grafiska profil och upplägg.

Följ med Rusmedeldagarnas nätsidor www.päihdepäivät.fi  för att följa med förnyelseprocessen och få andra nyheter!

Kontakt och tilläggsinfo

Cilla Schroeder.

Schroeder Cilla

Sakkunning inom förebyggande rusmedelsarebete 050 407 4130
Mera information om personen