Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf ehyt.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.ehyt.fi och utarbetades 15 juni 2020. Tillgängligheten av denna digitala tjänst har bedömts av Red & Blue Oy som skapat webbplatsen och av Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf.

Webbplatsen Ehyt.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen Ehyt.fi uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

De mest betydliga bristerna på Ehyt.fi gäller sidans bilagor. En stor del av materialet publicerades före 23 september 2018 och uppfyller inte tillgänglighetskraven till alla delar. En del material har publicerats efter detta datum och målet är att uppdatera dessa utan dröjsmål. Personalen har fått instruktioner om att i fortsättningen producera innehåll som är i ett tillgängligt format.

Om du hittar material som inte är tillgängligt och som du behöver för att utreda dina intressen, rättigheter eller skyldigheter, har du rätt att begära detta innehåll i en tillgänglig form per e-post ehyt@ehyt.fi

Utöver bilagor, kan avvikelser från tillgänglighetskraven förekomma sporadiskt även på sidan Kulttuurisensitiivisyys ehkäisevässä työssä på den finskspråkiga webbplatsen, i evenemangskalendern och i arbetsplatsannonserna under avsnittet Uutishuone på den finskspråkiga webbplatsen. I dessa publiceras även svenskspråkigt innehåll i enstaka fall, som på grund av språket inte är tillgängligt för skärmläsningsprogrammen. I övrigt är dessa innehåll fullt tillgängliga.

Ge respons på webbsidans tillgänglighet

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats kan du meddela oss om detta så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Du kan ge respons genom att fylla i detta responsformulär eller per e-post till ehyt@ehyt.fi

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, önskar vi att du meddelar oss så fort som möjligt, så vi kan åtgärda bristerna. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en noggrann beskrivning av hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000