Andra stadiet

Det är viktigt att diskutera rusmedel med unga i gymnasiet och i yrkesskolor. För läroanstalter på andra stadier erbjuder vi lektioner om rusmedel riktade till ungdomar. Vi erbjuder också information och stöd som främjar välmående utan rusmedel och stärker faktorer som skyddar mot rusmedelsanvändning.

Flickor.

Unga på tröskeln till vuxenlivet behöver få kunskap om och möjlighet att diskutera välbefinnande, rusmedel och attityder kopplade till dessa. EHYT erbjuder gymnasier och yrkesläroanstalter lektioner som ger den unga verktyg att fatta självständiga beslut om rusmedelsanvändning och andra frågor som berör det egna välmåendet.

Vi utbildar också personalen på andra stadiet och ger tips om hur man i läroanstalter kan stärka skyddande faktorer, som till exempel gemenskap och delaktighet bland unga.

Bekanta dig med utbudet för andra stadiet!

Rusfenomenet-lektioner

På Rusfenomenet-lektionerna bekantar sig studerande med den finska rusmedelskulturen och dess historiska utveckling. Under lektionerna diskuterar vi också varför människor använder rusmedel och vilka följder rusmedelsanvändning kan ha.

Gruppfenomenet-utbildningen för skolpersonal

Genom att satsa på trivsel i skolan kan man förebygga senare riskbeteenden. På Gruppfenomenet-utbildningen granskar vi betydelsen av en trygg och välfungerande grupp för studeranden på andra stadiet. Utbildningen och den tillhörande handboken ger färdigheter i att skapa och upprätthålla en bra gruppanda.

Beställ vårt svenskspråkiga nyhetsbrev för professionella som jobbar med unga

Må bra i skolan -nyhetsbrevet utkommer ca 3–4 gånger om året med fokus på rusmedels- och spelfostran. Vi informerar dig som arbetar med barn och unga om aktuella nyheter, artiklar och evenemang. Dessutom tipsar vi om material som lärare, ungdomsarbetare och alla som arbetar med ungdomar kan använda i sitt arbete.

Beställ här